• Flaga Ukrainy

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Biskup Szelążek – dzieciństwo i młodość

Adolf Piotr Szelążek pochodził z rodziny drobnoszlacheckiej herbu Korczak. Urodził się 30 lipca 1865 r. o godz. 23.00 w Stoczku Łukowskim na Podlasiu, na ziemi okupionej krwią męczenników za wiarę i za Ojczyznę. Jego rodzice Marianna Gregoriew i Stanisław Szelążek ochrzcili go w kościele parafialnym w Stoczku Łukowskim 13 sierpnia 1865 r. o godz. 12.00. Miał dwóch braci: Władysława (1863-194l) i Juliana (1867). W wieku dwóch lat przeżył śmierć matki i młodszego brata, którzy zmarli w lutym 1861 r. W świetle współczesnych dokumentów trudno ustalić przyczyny ich przedwczesnego zgonu.

Wkrótce po tych bolesnych przeżyciach Stanisław Szelążek wraz z synami przeniósł się do Węgrowa, gdzie zawarł drugie małżeństwo z Eleonorą Pauliną Dobraczyńską. W dawnej stolicy powiatu (1867-1975) zamożna rodzina Szelążków, zamieszkała w drewnianym, parterowym domu przy ul. Długiej (później 3 Maja), w którym spędziła ponad pół wieku. Tam też dwaj bracia: Władysław i Adolf Piotr ukończyli katolicką szkołę początkową.

Ponowny związek małżeński ojca i czuła opieka drugiej matki wywarły niewątpliwy wpływ na życie i duchowość młodego Adolfa Piotra. Wiele lat później jeden z bliskich współpracowników Biskupa Łuckiego potwierdził to w słowach:

Eleonora z Dobraczyńskich odznaczała się tak wielkim sercem i wlała tyle poświęcenia w wychowanie sierot, że nie odczuły one braku opieki macierzyńskiej. Matkę przybraną Pasterz nasz wspomina zawsze z wielką czcią i miłością jak rodzoną.

Adolf Piotr Szelążek wyniósł z domu rodzinnego głębokie nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. Ta zażyłość z Maryją pogłębiała się nieustannie. Synowska, delikatna miłość objawiała się zawierzeniem Maryi, ofiarowywaniem Jej wszystkich dzieł, pisanych prac, przeżywanych radości i trudności. Była to również miłość uczuciowa, aż do nazywania  Maryi mamą w rękopisach niektórych późniejszych kazań. Do końca życia różaniec pozostał jego ulubioną modlitwą.

Wychowany w duchu patriotyzmu i tolerancji, młody Adolf Piotr w okresie wzmożonej akcji rusyfikacyjnej i ateistycznej na terenie zaboru rosyjskiego, znajdował silne oparcie w kontaktach z kapłanami. Z nieukrywanym wzruszeniem pisał o ukochanym poreformackim kościele św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego Padewskiego w Węgrowie, gdzie po raz pierwszy przyjął Komunię świętą i gdzie przed Najświętszym Sakramentem jego serce zespoliło się z Najświętszym Sercem Pana Jezusa. Od dzieciństwa odznaczał się pobożnością eucharystyczną, która kształtowała jego postawę wewnętrzną.

Ważnym etapem w młodzieńczym życiu Adolfa Piotra był okres nauki w Męskim Gimnazjum Klasycznym w Siedlcach (1878-1883). W gronie pedagogicznym uchodził za wyjątkowo zdolnego i pracowitego ucznia, o czym świadczą rokrocznie otrzymywane nagrody. Pomimo rządów słynnego kuratora-rusyfikatora Apuchtina, młodzież pielęgnowała tradycje patriotyczne, mówiąc wbrew zakazom po polsku i korzystając z tajnych bibliotek. Przeciwstawiając się tendencjom szkolnym, Adolf Piotr gorliwie uczęszczał do kościoła. Potrafił łączyć szerokie zainteresowania intelektualne i troskę o bliźnich z rozwojem własnej religijności. Opinię tę potwierdza jego gimnazjalny kolega – Kazimierz Pruski, sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie:

Kolega Szelążek lubił również niezmiernie nasze zabawy w piłkę – ekstra, palanta oraz ślizgawkę, z kościołem jednak najsilniej był zawsze związany. (…) Utkwiło mi w pamięci, jak opowiadał w mroczne poranki, gdy w blasku gwiazd, iskrzących się na niebie, śpieszył do kościoła na roraty lub przed wieczorem dążył na ulubione przez młodzież majowe nabożeństwo, a czasem bywał bardzo zmartwiony, gdy na tym nabożeństwie nie ujrzał w kościele kolegi Ch., sądząc, że ten kolega zaniedbał się w służbie Bożej.

Już w wieku szkolnym Adolf Piotr wykazywał umiejętność wnikliwej obserwacji, wrodzony zmysł organizacyjny, gospodarność oraz zdolność praktycznego rozwiązywania problemów życiowych.

 s. Beniamina Karwowska CST

Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek. Wierny  świadek Chrystusa.

Podziel się: