• Flaga Ukrainy

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Nowa strona Świetlicy w Suwałkach

Świetlica Środowiskowa im. Dzieciątka Jezus w Suwałkach

Zgromadzenie sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, za przykładem i z pomocą swej Patronki – św. Teresy od Dzieciątka Jezus, zabiega o to, by miłość Boża była obecna w sercu każdego człowieka a zwłaszcza w sercach i umysłach dzieci i młodzieży. Zachęcone przykładem swej Patronki i Założyciela biskupa Adolfa Piotra Szelążka, który odznaczał się głęboką wrażliwością na potrzeby biednych, podejmuje różne inicjatywy na rzecz potrzebujących. Naszą opieką ogarniamy dzieci i młodzież, przychodząc z pomocą rodzinom potrzebującym wsparcia. W tym celu Zgromadzenie prowadzi ośrodki opiekuńczo-wychowawcza między innymi w Suwałkach gdzie prowadzi Świetlicę Środowiskową im. Dzieciątka Jezus.

Celem działalności świetlicy jest nie tylko praca z dziećmi, ale też wspieranie ich rodzin w trudnym procesie wychowawczym. Podstawowe formy pracy świetlicy zmierzają ku kształtowaniu właściwych postaw społecznych dzieci i młodzieży oraz przygotowywaniu do samodzielnego życia. Zadania te realizowane są poprzez konkretny plan wychowawczy zakładający między innymi: zapewnienie dzieciom opieki i racjonalnego zagospodarowania czasu wolnego od zajęć szkolnych, pomoc w odrabianiu lekcji, prowadzenie zajęć edukacyjnych i profilaktycznych, organizowanie wyjazdów wakacyjnych itp.

Świetlica w tym roku będzie obchodziła srebrny Jubileusz swojej działalności na rzecz dzieci najbardziej potrzebujących. Wpisuje się w placówkę, która obok wspomagania rozwoju wychowanków na wielu płaszczyznach dba o wychowanie religijne podopiecznych oraz wzbudza w młodych sercach pragnienie życia zgodnego z wartościami etycznymi i moralnymi.

Działalność Świetlicy warta jest docenienia i zauważenia nie tylko przez lokalną społeczność. Wychowanie młodych Polek i Polaków w duchu chrześcijańskich wartości jest dobrem samym w sobie ale i budzi nadzieją dla przyszłych pokoleń. Dlatego z wielką radością oddajemy do użytku nową stronę internetową Świetlicy im. Dzieciątka Jezus w Suwałkach. Niech będzie dobrym zaczynem w kształtowaniu wartości nieprzemijających i budowaniu cywilizacji miłości w sercach i umysłach wychowanków.

s. Dawida Prusińska CST

Podziel się: