„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Niezwykła relacja #5 – Skarb Matki i dziecka

Ty wiesz, Maryjo, że mimo mojej maleńkości,
Jak Ty w sercu posiadam Wszechmocnego Pana,
Lecz nie wzbudzą we mnie lęku ułomności,
Skarb Matki to skarb dziecka, Matko Ukochana!

Jam dzieckiem kochającym mocą duszy całej,
Czyż Twa miłość i cnoty nie są także moje?
Gdy do serca wstępuje mój Pan w Hostii białej,
Niech w mym sercu znajduje, Matko, Serce Twoje!

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus w kolejnych strofach hymnu dzieli się z Maryją swoim osobistym doświadczeniem zjednoczenia z Jezusem w sakramencie Eucharystii. Św. Teresa cieszy się tym, że kiedy przyjmuje Komunię świętą, jak Maryja posiada w sercu Syna Bożego.

Rozważając misterium zjednoczenia z Jezusem Eucharystycznym św. Teresa przede wszystkim odwołuje się do swojej maleńkości. Postawa małego dziecka, którą zachowuje w sercu sprawia, że pomimo ułomności ludzkiej natury, pomimo swoich błędów i niedoskonałości, nie odczuwa lęku przed Wszechmogącym Bogiem. Jak małe dziecko ufa bezgranicznie Ojcu i zdaje się na Jego miłosierną miłość.

Jezus był Skarbem w łonie Najświętszej Maryi Panny. Maryja nieustannie adorowała Jezusa obecnego pod Jej Niepokalanym sercem. Św. Teresa po Komunii świętej, również pragnie adorować Jezusa w swojej duszy, chce jak Maryja strzec i chronić obecności Boga w swoim sercu.

Intymna relacja św. Teresy z Maryją, sprawiła, że miłość i cnoty Matki Bożej przenikają serce św. Teresy.  Jezus wstępujący do duszy św. Teresy w białej Hostii znajduje w niej również Serce Matki. Św. Teresa gorąco pragnęła razem z Maryją uwielbiać Jezusa podczas dziękczynienia, dlatego często prosiła, by Matka Boża, aniołowie i święci, przychodzili do jej serca i pomagali jej odprawić dziękczynienie.

Warto dzisiaj zastanowić się nad tym, z jakim usposobieniem serca przyjmuję Komunię świętą? Jak uczestniczę w Eucharystii? Jakie jest moje dziękczynienie po Komunii? Czy zapraszam do serca wraz z Jezusem również Maryję, aniołów i świętych, by całe niebo uwielbiało Boga w moim sercu?

s. Bogumiła Ptasińska CST

Podziel się: