• Flaga Ukrainy

„Liczę na to, że nie będę bezczynna w niebie.
Pragnieniem moim jest pracować dalej dla Kościoła i dla dusz, o to proszę Boga, i jestem pewna, ze mnie wysłucha”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Modlitwa uświęca kapłanów

W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w piątek po Oktawie Bożego Ciała, obchodzimy Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów, który został zapoczątkowany przez Jana Pawła II 23 czerwca 1995 r. Od tego czasu kontynuowany jest każdego roku.

Przywołajmy cenne słowa Jana Pawła II, skierowane do kapłanów:

Prezbiterzy są zatem powołani do przedłużania obecności Chrystusa, jedynego i Najwyższego Pasterza, poprzez naśladowanie Jego stylu życia i ukazywanie Go w sposób przejrzysty powierzonej im owczarni. Świadomość, że jest się kapłanem Jezusa Chrystusa, Głowy i Pasterza, pociąga za sobą wdzięczną i radosną myśl otrzymania od Jezusa Chrystusa szczególnej łaski: łaski wybrania przez Boga bez żadnych zasług na kapłana, aby być „żywym narzędziem” dzieła zbawienia. Ten wybór świadczy o miłości Jezusa Chrystusa wobec kapłana. Właśnie ta miłość, podobnie jak każda inna miłość, jeszcze usilniej domaga się wzajemności.

Dzień ten jest zaproszeniem skierowanym do kapłanów, aby na nowo przypatrzyli się swemu powołaniu, by trwali na modlitwie przed Jezusem Eucharystycznym i uwielbiali Go za dar powołania kapłańskiego, składali Bogu dziękczynienie za wszelkie łaski, przepraszali za własne niewierności i prosili o łaskę gorliwej i świętej służby Bogu i ludziom. Życie ich wtedy będzie nieustannie ożywiane miłością Bożą i całkowicie nią przeniknięte.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa jest to piękny czas podarowany przez Boga kapłanom, by mogli zanurzać się w Sercu Pana Jezusa, które jest Księgą Bożej Miłości i kształtowali swoje serca w pokorze, dobroci, miłości i cichości. Wsłuchajmy się sercem i umysłem w rozważania Lanspergiusa, kartuza z Kolonii, dotyczące Serca Jezusa.

To Jezus otworzył przed nami Serce, abyśmy mieli schronienie od pokus, pocieszenie w smutku, oparcie w próbach, bezpieczeństwo w obliczu zagrożeń i światło w wątpliwościach. Jakaż wielka, niezmierzona, nieopisana i niepojęta jest radość wybranych, którzy odczytują tę najdoskonalszą Księgę Serca Twojego o nieskończonej miłości, którą ich obdarzasz. Chodź! Powstań,(…) mój gołąbku, połóż swe serce na ranie mojego boku; zakosztuj mojej niewypowiedzianej słodyczy i zaczerpnij z mojego serca uzdrawiającej mocy łaski.

W tym szczególnym dniu, wciąż aktualne są słowa św. Jana Pawła II: “Cały Kościół otrzymuje wielki dar – powołania kapłańskie i zakonne. W postawie wdzięczności winien go rozwijać, okazując mu szacunek, otaczając go modlitwą i życzliwością”.

Dziękujmy Bogu za dar kapłanów, którzy są szafarzami łaski i zajmują wyjątkowe miejsce w sercu Kościoła. Są jedynymi, którzy mogą udzielać Sakramentów i przemieniać chleb i wino w Ciało i Krew Pana Jezusa. Kapłani są sługami Eucharystii, a Eucharystia to misterium miłości Pana Jezusa do każdego z nas. Poprzez posługę kapłańską otrzymujemy Bożą łaskę i możemy zjednoczyć się z Chrystusem. Niejednokrotnie kapłańska droga jest bardzo trudna i wymaga ciągłego bycia przy Chrystusie, aby wypełnić przyjętą w sakramencie święceń kapłańskich misję. Szatan dąży do tego, aby ulegli zniechęceniu, osłabli w gorliwości, wierności i miłości do Jezusa, aby smutek wszedł w ich serca.

Jeśli pragniemy mieć oddanych Bogu i ludziom, świętych i radosnych kapłanów, to polecajmy ich każdego dnia w pokornej i nieustannej modlitwie błagalnej Dobremu Bogu. Ofiarujmy w ich intencji Komunię Świętą, swoje wyrzeczenia, cierpienia i trudności. Ponadto zachęcamy do modlitwy do Matki Bożej kapłanów, umieszczonej na stronie internetowej Misji św. Teresy Modlitwy za Kapłanów. Kapłani poprzez dar naszej modlitwy staną się mocni duchowo, a my poprzez ich sakramentalną posługę, złączeni z Jezusem, pełni pokoju i radości.

Prośmy również o nowe powołania do służby Bożej, bo żniwo wielkie, ale robotników mało.

Umiłowani kapłani, w tym najpiękniejszym dniu, z serca życzymy pełnego zawierzenia Bogu swojej służby. Niech nikt i nic nie odłączy Was od Miłości Chrystusa.

s. Teresa Kalska CST

Podziel się: