• Flaga Ukrainy

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Migawka z tygodnia misyjnego

Misja Chrystusa Odkupiciela, powierzona Kościołowi: Idźcie i Głoście z radością Ewangelię! wciąż trwa. Do tego dzieła są posyłani nowi misjonarze i misjonarki, po to, by Dobra Nowina dotarła na krańce świata. W dzisiejszym świecie mamy zdecydowanie lepszą komunikację, lepszy Internet w dotarciu do ludzi, jednak w przekazie żywej Ewangelii i sakramentów potrzebny jest człowiek kochający Boga.

Powszechnie dostępnym środkiem ewangelizacji jest katecheza. Stwarza ona przestrzeń w budowaniu relacji i daje możliwość przekazu wiedzy o Bogu. Podczas trwania tygodnia misyjnego siostry katechetki w wielu szkołach przeprowadziły katechezę misyjną, przygotowały gazetki z informacją o pracy misyjnej sióstr w Oruro oraz zachęciły do różnych akcji na rzecz Misji. Dzieci z Podkowy Leśnej miały możliwość spotkania się z księdzem Arsenem Ngande Tionang, misjonarzem z Kamerunu pracującym na Haiti, odwiedziły muzeum misyjne – Sióstr Klawerianek i brały udział w różańcu misyjnym.

Na szczególną uwagę zasługuje animacja misyjna dzieci podczas Mszy św. w Ostrowi Mazowieckiej, w Toruniu, i w wielu innych parafiach. Kolorowe korowody misyjne w procesji z darami, były nie tylko dodatkową atrakcją, ale wizualnym przybliżeniem życia ludzi w różnych częściach świata.

Niech wszystkie działania sióstr katechetek podjęte na rzecz Misji pobłogosławi Dobry Bóg i pomnoży siły naszych sióstr pracujących w Boliwii.

Zwieńczeniem wszystkich aktywności misyjnych jest list dzieci do sióstr misjonarek z Oruro:

KOCHANE SIOSTRY Z ORURO!

Jak co roku na jesieni przeżywamy tydzień misyjny. Jesień to pora opadania liści. Świadczy to o tym, że owoce z pól i sadów są już w spiżarni. Mówiąc o „owocach” mamy też na myśli owoce „duchowe”, wypracowane przez misjonarzy na Misjach.

W Boliwii od pięciu lat, pracują siostry Terezjanki: Joanna i Paulina oraz Aleksandra. Są one naszymi ambasadorkami Bożej miłości. Wiemy, że każdy misjonarz, który decyduje się poświęcić pracy misyjnej ofiarowuje swój czas, ręce i serce z miłości do Boga i ludzi. Cierpliwie znosi niedogodne warunki klimatyczne i materialne, ale jest pełen wiary i nadziei w to, że Bóg jest kochany przez serca dziecięce.

Życzymy Siostrom wytrwałości i sił do głoszenia Ewangelii w Oruro! Obiecujemy modlitwę, by czas mijał Siostrom radośnie i owocnie.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej.

s. Agnieszka Jaworska CST
referentka misyjna

Podziel się: