• Flaga Ukrainy

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Koncert kolęd

W Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia 2024 roku w parafii Przemienia Pańskiego w Wasilkowie odbył się koncert kolęd, na który wybrałyśmy się razem z s. Renatą Dzikielewską CST.

Kolędy śpiewała schola MIK TAM. Pomiędzy poszczególnymi utworami lektor czytał rozważania błogosławionego ks. Michała Sopoćki na temat Bożego Narodzenia.

Podczas koncertu zaprezentowano tradycyjne kolędy i pastorałki, jak również współczesne pieśni bożenarodzeniowe.

Wspólny śpiew kolęd połączony był z adoracją figury Dzieciątka Jezus. Każdy z uczestników mógł potrzymać w swoich dłoniach Dzieciątko Jezus i osobiście oddać Mu cześć, jako Bogu i Zbawicielowi.

Parafialny koncert kolęd okazał się niezwykłą ucztą duchową. Warto brać udział w takich spotkaniach, ponieważ umacniają naszą wiarę oraz budują rodzinne relacje we wspólnocie Kościoła.

s. Bogumiła Ptasińska CST

Podziel się: