• Flaga Ukrainy

„Liczę na to, że nie będę bezczynna w niebie.
Pragnieniem moim jest pracować dalej dla Kościoła i dla dusz, o to proszę Boga, i jestem pewna, ze mnie wysłucha”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

“Kierunek – Rodzina” – Zapowiedź felietonów

Rodzina jest najmniejszą, najstarszą i najpowszechniejszą formą życia społecznego. Rodzinę tworzą mężczyzna i kobieta, połączeni węzłami małżeńskimi, ich dzieci oraz krewni z obu stron. Tak brzmi definicja słownikowa rodziny jako podstawowej grupy społecznej. I wciąż ta definicja jest obowiązująca.

Nigdy wcześniej rodzina i sama instytucja małżeństwa nie była ofiarą tak gwałtownych ataków, jak w dzisiejszych czasach. Forsowanie tzw. rodziny opartej na relacjach homoseksualnych, będących nowymi modelami rodziny stają się coraz bardziej natarczywe i brutalne. Co gorsze, wiele hejtu na typową, klasyczną rodzinę i wskazywanie na nowe modele rodziny, powodują w młodym człowieku dezorientacje i chaos. Wygra ten, kto postawi na poszukiwanie prawdy w miłości i wolność rozumianą jako odpowiedzialność.

Aby dobrze wystartować w życiu, trzeba nadać mu właściwy kierunek. To w rodzinie zaczyna się wszystko: nauka życia, hartowanie ducha, dojrzewanie do odpowiedzialności. Zatem, kierunek: rodzina, to właściwa droga do prawidłowego rozwoju w miłości i człowieczeństwie. To fundament, na którym zbudowana jest nasza cywilizacja.

Bronić wartości rodziny i małżeństwa, to wnieść potężny wkład w obronę najwyższych wartości. I tak jak dewizą Wojska Polskiego, stanowiącą ujęcie wierności państwu jest: Bóg, Honor, Ojczyzna, tak dewizą każdego katolika winno być: Bóg, Honor, Rodzina.

Kierunek – Rodzina, to zapowiedź cyklu felietonów na temat rodziny.

Autorka Anna Maria Patejuk, to kobieta pełna pasji i mądrości życia. Szczęśliwa żona od dziesięciu lat i jeszcze bardziej szczęśliwa mama Jasia i Melanii. Z wykształcenia magister politologii. Działa społecznie w organizacjach pozarządowych, śpiewa w chórach, tworzy cykle felietonów  “Kariera Mama” na portalu profeto.pl. a nade wszystko tworzy prawdziwe ognisko życia rodzinnego.

Zapraszamy do zapoznawania się z felietonami Anny Marii Patejuk.

Podziel się: