„Liczę na to, że nie będę bezczynna w niebie.
Pragnieniem moim jest pracować dalej dla Kościoła i dla dusz, o to proszę Boga, i jestem pewna, ze mnie wysłucha”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

III Niedziela Zwykła (C) – komentarz

Trzecia Niedziela Zwykła, decyzją papieża Franciszka jest świętem Pisma Świętego, to Niedziela Słowa Bożego. Ojciec Święty, ustanawiając Niedzielę Słowa Bożego, akcentuje rolę Kościoła jako wspólnoty, w której Słowo Boże winno być odczytywane, rozważane, kontemplowane i którym Kościół się modli.

Kościół otrzymał wielki dar, jakim jest Słowo Boże zapisane w księgach Starego i Nowego Testamentu. Za ten dar Słowa objawiającego prawdę o Bogu i o człowieku, o świecie, jego celu i sensie, winniśmy wznosić dziękczynienie i uwielbienie Bogu.

Ustanowione Święto ma sprawić, aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego.

Zapraszamy do wysłuchania komentarza ks. Macieja Jaszczołta.

Podziel się: