• Flaga Ukrainy

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Dzieci, wiosną rodziny i społeczeństwa

Dziecko jest swoistą wiosną rodziny, społeczeństwa i kościoła, mówił św. Jan Paweł II, na spotkaniu Rodzin w roku Jubileuszowym 2000, w Rzymie. Dlatego w wielu parafiach wciąż aktywnie prowadzone są formacyjne spotkania dzieci i młodzieży. Osobiście uważam, że takie spotkania mają głęboki sens, gdyż scalają dzieci z parafią, dają możliwość głębszego przeżywania sacrum i prowadzą do modlitwy.

W Podkowie Leśnej, w sobotę przed niedzielą Chrystusa Króla, odbyło się spotkanie dzieci należących do Misji św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Czego mogły doświadczyć dzieci podczas tego formacyjnego spotkania?

Na początku miały możliwość wykonania wspólnego plakatu o treści: Chrystus Król, Święci i ja. Podczas kolorowania prowadziły ze sobą rozmowy, opowiadały różne ciekawostki i kontemplowały treść plakatu. Potem był czas na opowiadanie, które tym razem zaczerpnęłam z książki Bruna Ferrero pt.: „Głos muszli”. Po podsumowaniu i wyciągnięciu wniosków, rozpoczęliśmy Adorację Najświętszego Sakramentu. Po błogosławieństwie zeszliśmy do sali, aby wykonać z gliny kaganek adwentowy. Na zakończenie zajadaliśmy się czekoladowymi mufinkami z zakonnej kuchni. Dodam tylko, że w międzyczasie szukaliśmy diamencików do Królewskiej korony, które zawieruszyły się gdzieś na alejkach kościoła.

Całość spotkania minęła bardzo szybko. Ze słowami: Króluj nam Chryste! zakończyliśmy nasze formacyjne spotkanie. Kolejne już za miesiąc.

s. Agnieszka Jaworska CST

Podziel się: