• Flaga Ukrainy

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Droga krzyżowa duchowego dziecięctwa

Zapraszam cię do wejścia na drogę krzyżową. Tam będzie czekał na ciebie Chrystus z darem swojej bezinteresownej miłości. Bądź, jak bezbronne, małe dziecko i z ufnością pójdź za Zbawicielem. Pozwól, by miłosierna i przebaczająca miłość Odkupiciela przemieniała Twoje wnętrze.

Rozważania do każdej stacji drogi krzyżowej pomogą ci wejść w misterium męki i śmierci Pana Jezusa. Zostały zainspirowane tekstami świętobliwej Terezjanki – m. Bernardy Nakonowskiej CST, która żyła duchowością św. Teresy od Dzieciątka Jezus i odważnie kroczyła droga duchowego dziecięctwa.


PIEŚŃ UFNOŚCI 

Panie, moje serce się nie pyszni
i oczy moje nie są wyniosłe.
Nie gonię za tym, co wielkie,
albo co przerasta moje siły.
Przeciwnie: wprowadziłem ład
i spokój do mojej duszy.
Jak niemowlę u swej matki,
jak niemowlę – tak we mnie jest moja dusza.
Izraelu, złóż w Panu nadzieję odtąd i aż na wieki!

Psalm 131


WYROK SKAZUJĄCY

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

„Dusza idąca drogą dziecięctwa duchowego uznaje własną nędzę i nicość, ufa wyłącznie wszechmocy, dobroci i miłosierdziu Boga”.

m. Bernarda Nakonowska CST

 

Przez chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi, należymy do ludu Bożego i zostaliśmy uwolnieni od grzechu. Każdy kto należy do Chrystusa, musi liczyć się z tym, że spotka się z otwartym sprzeciwem ze strony ludzi, którzy przeczą istnieniu Boga i lekceważą Jego przykazania. Musi liczyć się z tym, że zostanie osądzony i niesprawiedliwie potraktowany.

Trwając w wolności dziecka Bożego, nie musimy się niczego obawiać, tylko bezgranicznie zaufać Ojcu i Jemu całkowicie się powierzyć. Bóg jest sprawiedliwy i miłosierny! Patrzy na nas z miłością! Z Nim nie musimy się obawiać nawet śmierci.

Chwila modlitwy w ciszy

Miłosierny Ojcze, dziękuję Ci za to, że jestem Twoim dzieckiem. Pomóż mi, z pokorą patrzeć na siebie i innych ludzi oraz z odwagą głosić Królestwo Boże.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!


KRZYŻ NA RAMIONACH

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

 

„Kiedy Jezus jest z nami, wszystko jest łatwe i nic się trudnym zdaje”.

m. Bernarda Nakonowska CST

 

Każdy chrześcijanin ma zadanie świadczyć o Ewangelii własnym życiem. Dobry Bóg z każdym z nas idzie jego własną drogą powołania. Jednych posyła, aby budowali Królestwo Boże pośród świata w rodzinie i życiu zawodowym, innym zleca posługę pasterską lub wzywa do życia konsekrowanego.

Wszyscy wezwani i posłani przez Chrystusa, jako dzieci Boże cieszymy się tą samą godnością, choć nasze zadania są odmienne. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do niesienia rozmaitych krzyży na naszej drodze powołania. Naszą siłą i mocą jest sam Jezus! On jest z nami i obdarza nas potrzebnymi łaskami.

Chwila modlitwy w ciszy

Miłosierny Ojcze, dziękuję Ci za to, że jestem Twoim dzieckiem. Dodaj mi odwagi i sił, bym z ochotą dźwigał każdego dnia krzyż swoich obowiązków i zobowiązań.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 


UPADEK

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

 

„Jeśli upadniemy czyńmy akt miłości, a Jezus uśmiechnie się do nas”.

m. Bernarda Nakonowska CST

 

Jezus jest prawdziwym Barankiem Paschalnym, który wybawił ludzkość z więzów śmierci i grzechu. Przez śmierć na krzyżu okazał nam swoją bezgraniczną miłość i unicestwił niszczycielska moc grzechu. Bóg widzi nas i wie, jacy jesteśmy słabi i jak często targają nami rozmaite pokusy. Tęskni za nami i chce, abyśmy się nawrócili i zostali zbawieni.

Przez post, modlitwę, dobre uczynki, a przede wszystkim sakrament pokuty i pojednania, Chrystus wzywa nas, abyśmy wznieśli się ponad nasze zwykłe ludzkie życie i stali się prawdziwie dziećmi Bożymi w wolności i chwale.

Chwila modlitwy w ciszy

Miłosierny Ojcze, dziękuję Ci za to, że jestem Twoim dzieckiem. Spraw, abym zawsze pamiętał o Twojej miłości i chętnie podnosił się z upadków.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!


SPOTKANIE Z MATKĄ

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

 

„Dziecięctwo duchowe musi pozostawać pod ustawicznym wpływem Ducha Świętego”.

m. Bernarda Nakonowska CST

 

Bóg wybrał Maryję i zachował od grzechu pierworodnego, aby przez Jej Niepokalane Serce, dać światu Zbawiciela. Maryja pozostawała w zażyłej i nieustannej relacji z Bogiem. Za sprawą Ducha Świętego stała się Matką Chrystusa, Matką chrześcijan, Matką wszystkich ludzi. Umocniona przez Ducha Świętego była z Jezusem do końca, aż po krzyż.

Powinniśmy każdego dnia zwracać się do Maryi i prosić Ją o orędownictwo, by pomagała nam rozeznać i wypełnić wolę Bożą. Matka Zbawiciela może nam pomóc trwać w miłosnej relacji z Ojcem, Synem i Duchem Świętym.

Chwila modlitwy w ciszy

Miłosierny Ojcze, dziękuję Ci za to, że jestem Twoim dzieckiem. Pragnę, jak Maryja, nieustannie wsłuchiwać się w natchnienia Ducha Świętego.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!


ŻYCZLIWA POMOC SZYMONA

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

 

„Każdą czynność powinna poprzedzać modlitwa”.

m. Bernarda Nakonowska CST

 

W stosunkach ze wszystkimi ludźmi należy kierować się sprawiedliwością i życzliwością. Człowiek nie może uwielbiać Boga i równocześnie pogardzać innym człowiekiem. Postawa solidarności to znak rozpoznawczy chrześcijan. Jezus Chrystus w pełni utożsamiał się z ubogimi i najmniejszymi. Na drodze krzyżowej z pokorą przyjął pomoc Szymona z Cyreny.

Bóg wzywa nas do tego, abyśmy z miłością otwierali się na drugich, dzielili się z nimi tym, co posiadamy, pomagali sobie nawzajem – materialnie i duchowo. Jednak, aby było to możliwe potrzebna jest modlitwa, która oczyści nasze intencje. Bo nie wielkość uczynku się liczy, ale miłość z jaką go wykonamy.

Chwila modlitwy w ciszy

Miłosierny Ojcze, dziękuję Ci za to, że jestem Twoim dzieckiem. Pomóż mi, z pokorą przyjmować wsparcie innych oraz być gotowym nieść pomoc potrzebującym.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!


OBLICZE JEZUSA

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

 

„Oblicza nasze cechować powinna szczerość i prostota, istotna pogoda ducha”.

m. Bernarda Nakonowska CST

 

Bóg stał się człowiekiem i przyjął ludzką naturę w Jezusie Chrystusie. Nie musiał się nam objawiać, ale uczynił to z miłości. Otworzył przed nami swoje serce i jest z nami na wszystkich drogach naszego życia. Jest w naszym opuszczeniu, naszych cierpieniach, naszym strachu przed śmiercią.

Przez Jezusa Chrystusa niewidzialny Bóg stał się widzialny. Jako dzieci Boże mamy upodabniać się do niego i ukazywać innym jego miłosierną miłość. Tak, by twarz Jezusa z Nazaretu, była dostrzegalna na naszym obliczu.

Chwila modlitwy w ciszy

Miłosierny Ojcze, dziękuję Ci za to, że jestem Twoim dzieckiem. Upodobnij mnie do siebie i spraw, aby światło Twojej łaski jaśniało na mojej twarzy.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!


DRUGI UPADEK

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

 

„Strzeżmy czujnie i zazdrośnie łaski Bożej w nas”.

m. Bernarda Nakonowska CST

 

Często nie potrafimy dobrze wykorzystać czasu, szukamy różnych rozrywek, które nic nie wnoszą do naszego życia. Poświęcamy wiele czasu na to, co nas oddala od Boga, zamiast do Niego przybliżać. Przez to upadamy w grzech i poddajemy się różnym uzależnieniom. To ich ciężar sprawił, że Jezus powtórnie upadł na drodze krzyżowej.

Tymczasem Bóg chce, abyśmy zrobili dla Niego miejsce, by mógł wejść w nasz czas i nasze życie wraz ze swoją uzdrawiającą i przebaczającą mocą. Chce, abyśmy odnowili w sobie obraz dziecka Bożego i zachowali czujność serca, by nie popełniać tych samych błędów.

Chwila modlitwy w ciszy

Miłosierny Ojcze, dziękuję Ci za to, że jestem Twoim dzieckiem. Naucz mnie, zachować czujność serca.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!


SPOTKANIE Z NIEWIASTAMI

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

 

„Łask swych Bóg nigdy nie odmawia wytrwałej modlitwie i stałym dowodom wierności”.

m. Bernarda Nakonowska CST

 

Kościół to wspólnota wierzących, którzy zostali ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa. Chrystus jest w nas, a my jesteśmy w Nim. Łączy nas ścisła i żywa więź z naszym Panem. Bóg chce zbawić nas nie pojedynczo, ale we wspólnocie. Chce uczynić z całej ludzkości swój lud. Jako jedna rodzina dzieci Bożych jesteśmy za siebie odpowiedzialni.

Bóg wzywa nas do modlitwy i ofiary za tych, którzy oddalili się od wspólnoty Kościoła. Jak Jezus pouczał niewiasty na drodze krzyżowej i zachęcał do żalu za grzechy, tak również my w duchu miłości Chrystusowej, mamy stać się narzędziami dobra i miłości dla tych, którzy błądzą i trwają w ciemności grzechu.

Chwila modlitwy w ciszy

Miłosierny Ojcze, dziękuję Ci za to, że jestem Twoim dzieckiem. Napełnij mnie mocą Ducha Świętego, abym potrafił cieszyć się zbawieniem swoim i innych.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!


TRZECI UPADEK

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

 

„Postęp duszy odbywa się przez coraz głębsze wzrastanie w Chrystusa, wkorzenianie w Niego”.

m. Bernarda Nakonowska CST

 

Każdy z nas czasem doświadcza wewnętrznej pustki. Bezdenna przepaść w sercu człowieka może być wypełniona jedynie przez Boga. Jezus upadając pod krzyżem, jednoczył się z tymi, którzy cierpią nie tylko fizycznie, ale również duchowo. Oschłość, zniechęcenie, ciemności i walka z pokusami, to nieodłączny element duchowego rozwoju.

Być ubogim w duchu to nic złego. Ważne, by całym sercem szukać Tego, który może wypełnić moją pustkę i moje ubóstwo swoim bogactwem. Wówczas dusza doświadczy szczęścia i pokoju serca.

Chwila modlitwy w ciszy

Miłosierny Ojcze, dziękuję Ci za to, że jestem Twoim dzieckiem. Naucz mnie wiernie trwać przy Tobie, także wtedy, gdy będę doświadczał duchowych ciemności.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!


OBNAŻENIE

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

 

„Dziecięctwo nie jest słabością woli, niedołęstwem, miękkością i bezradnością, lecz jest to rycerskość ducha, rdzeń doskonałości, ogień niebieskiej łaski, miłości, prawdy”.

m. Bernarda Nakonowska CST

Wielu chrześcijan żyje w środowiskach, w których zupełnie swobodnie wszystko wystawia się na widok publiczny. Systematycznie redukuje się poczucie wstydu, a przecież wstyd strzeże intymności człowieka. Pozwala zachować tajemnicę jego wnętrza, jego godność dziecka Bożego, a przede wszystkim chroni jego serce w czystości, uzdalnia do prawdziwej i pięknej miłości.

Gdy usilnie zwracamy się do Boga, wówczas On przemienia nasze serca i daje nam siłę, byśmy potrafili przeciwstawić się temu, co proponuje świat. Daje nam moc, abyśmy postępowali zgodnie z Jego wolą oraz usuwa nieczyste myśli, fantazje i pragnienia.

Chwila modlitwy w ciszy

Miłosierny Ojcze, dziękuję Ci za to, że jestem Twoim dzieckiem. Pragnę odważnie bronić wolności i intymności, swojej i innych osób.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!


PRZYBICIE DO KRZYŻA

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

 

„Dusza dziecięca cieszy się miłością Jezusa i nie chce oddalać się od Niego. W objęciach Jego czuje się cichą, łagodną i słodką”.

m. Bernarda Nakonowska CST

Bóg rozłożył swoje ręce na krzyżu, by objąć swoją miłością cały świat i każdego człowieka. Pozwolił przybić się do krzyża, by przyprowadzić zagubione dzieci Boże do domu Ojca. Nie mógł nam dobitniej pokazać swojej miłości.

Miłość Boża chce naszej dobrowolnej akceptacji. Możemy kochać Boga i przyjmować Jego łaskę w absolutnej wolności. Jezus w każdej sekundzie naszego życia patrzy na nas z miłością i z wysokości krzyża błogosławi nam.

Chwila modlitwy w ciszy

Miłosierny Ojcze, dziękuję Ci za to, że jestem Twoim dzieckiem. Pragnę schronić się w Twoich ramionach.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!


ŚMIERĆ

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

 

„Dziecko niesione na ręku Ojca nie pyta: Dokąd mnie niesiesz? Ale ufa dobroci i miłości Ojca”.

m. Bernarda Nakonowska CST

 

Jezus w obliczu śmierci doświadczył przeszywającego lęku. Cierpiał fizycznie i duchowo. Znalazł jednak siłę, aby w godzinie śmierci, powierzyć się Ojcu niebieskiemu i przebaczyć wrogom. W chwili śmierci bezgranicznie ufał Ojcu, który znał drogę do przezwyciężenia śmierci.

Jako dzieci Boże mamy, jak Jezus wołać do Boga: Abba, kochany Ojcze. Gdy modlimy się w duchu Jezusa, zwłaszcza Modlitwą Pańską, idziemy Jego śladami i możemy być pewni, że bezbłędnie dotrzemy do serca Ojca.

Chwila modlitwy w ciszy

Miłosierny Ojcze, dziękuję Ci za to, że jestem Twoim dzieckiem. Ufam Ci bezgranicznie i chcę, abyś mnie prowadził do nieba krok po kroku.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!


ZDJĘCIE Z KRZYŻA

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

 

„Oddajmy się bez zastrzeżeń Jezusowi, nie zostawiając sobie żadnego kącika w swym sercu”.

m. Bernarda Nakonowska CST

 

Maryja otuliła swoimi ramionami ciało Syna Bożego, które zostało zdjęte z krzyża. Męka Jezusa podbiegła końca. Jezus wyzwolił nas z niewoli grzechu. Od tego momentu każdy z nas podczas Eucharystii śmierć może wymienić na życie wieczne.

Najświętsza Ofiara, czyli Msza Święta, uobecnia się w każdej celebracji eucharystycznej. W ofierze Jezusa, który poświęcił się nam cały, jest miejsce na całe nasze życie. Nasza praca, nasze cierpienie, nasze radości, wszystko możemy zjednoczyć z ofiarą Chrystusa i trwać w nurcie Bożej miłości.

Chwila modlitwy w ciszy

Miłosierny Ojcze, dziękuję Ci za to, że jestem Twoim dzieckiem. Moje serce bez zastrzeżeń należy do Ciebie.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!


GRÓB

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

 

„Ufność utwierdza nas w pokoju, pogłębia pokorę, rozpala wdzięczność i miłość”.

m. Bernarda Nakonowska CST

 

Chrześcijanie z wielkim szacunkiem odnoszą się do ciała człowieka zmarłego, gdyż mają świadomość, że Bóg powołał go do zmartwychwstania. Pogrzeb wyraża paschalny charakter śmierci chrześcijańskiej. Umieramy w Chrystusie, aby razem z Nim powstać z grobu do nowego życia.

Nasze życie należy do Boga, jest Jego własnością. Bóg powierzył nam nasze życie tylko na pewien czas. Wzywa nas, abyśmy z wiarą i ufnością dziecka u kresu ziemskiego życia powiedzieli: Amen. Tak, niech tak będzie!

Chwila modlitwy w ciszy

Miłosierny Ojcze, dziękuję Ci za to, że jestem Twoim dzieckiem. Czekam na spotkanie z Tobą w niebie.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

Tekst i grafika: s. Bogumiła Ptasińska CST

Podziel się: