• Flaga Ukrainy

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Dar młodych serc – podsumowanie wolontariatu

W piątkowy wieczór 27 maja, w naszym domu zakonnym w Suwałkach przy ul. Artyleryjskiej odbyło się spotkanie młodych wolontariuszy. Był to czas dziękczynienia za ich całoroczną posługę w organizacji warsztatów formacyjno – artystycznych dla dzieci. Ponad dwudziestu młodych ludzi, uczniów klas 6-8 Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach co kwartał uczestniczyło w przygotowaniach do warsztatów, a następnie pod czujnym okiem sióstr i tegorocznej maturzystki Martyny Skibickiej czuwało nad ich przebiegiem. Piątkowe spotkanie rozpoczęło się modlitwą w kaplicy. Śpiewem przyzywaliśmy Ducha Świętego. Z naszych serc popłynęła modlitwa dziękczynienia za przeżyte wspólnie chwile.

Po modlitwie udaliśmy się do sali świetlicowej, gdzie siostry Aneta Wagner i Krystyna Nowakowska w kilku słowach podsuwały czas wolontariatu i podziękowały za postawę służby i otwartości na drugiego człowieka. Następnie każdy z wolontariuszy otrzymał imienne zaświadczenie o wolontariacie oraz drobny upominek: sznurkowy różaniec wykonany przez nasze siostry nowicjuszki Olenę i Mariannę. Po tej części spotkania udaliśmy się do zakonnego refektarza, gdzie czekała na nas smaczna pizza i przepyszne ciasto upieczone specjalnie na tę okazję przez s. Mieczysławę Radzewicz. Po rekreacji wolontariusze udali się na swoje stanowiska pracy, aby tak jak zawsze przygotować kolejne warsztaty dla dzieci, które rozpoczynały się już następnego dnia rano.

s. Krystyna Nowakowska CST

Podziel się: