• Flaga Ukrainy

Archiwum wpisów

„Na ziemi nie trzeba się przywiązywać do niczego, nawet do najniewinniejszych rzeczy,
gdyż zabraknie ich wam w chwili, gdy najmniej o tym się myśli.
Jedynie to, co wieczne, może nas zadowolić”.

(św. Teresa od Dzieciątka Jezus)

Terezjanki z Misją – Posłane aby służyć

Siostry misjonarki: Joanna Olszewska i Elżbieta Puchalska przekazują wiadomości misyjne z dalekiej Boliwii i miasta Oruro, które przeżywa epidemię koronawirusa. Sytuacja jest trudna ze względu na brak odpowiednich środków sanitarnych i panujący głód. Misjonarki podejmują na wszelkie możliwe sposoby działania, aby przyjść z pomocą najbardziej potrzebującym.

V Niedziela Wielkanocna

W dzisiejszej Ewangelii, Jezus mówi o sobie: „Ja jestem drogą i prawdą i życiem”. Warto, w kontekście dzisiejszej Ewangelii postawić sobie pytanie o cel mojej drogi, wierność prawdzie oraz trosce o życie Boże we mnie.

Rocznica agregowania Zgromadzenia do Karmelu

Dwadzieścia dziewięć lat temu, 9 maja 1991 r. Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus zostało agregowane do Karmelu. Wspominając rocznicę przynależności do wielkiej Rodziny karmelitańskiej wyrażamy Bogu dziękczynienie za udział we wszystkich duchowych łaskach Karmelu oraz przywilej korzystania z Liturgii Zakonu Karmelitańskiego.

Tydzień Modlitw o Powołania

Czwarta Niedziela Wielkanocna, zwana również Niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczyna w Kościele Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego pod hasłem: „Wielka Tajemnica Wiary”. Na różne sposoby w cyfrowej przestrzeni, młodym ludziom, poszukującym swojego miejsca w Kościele przybliżana jest droga kapłańska i życia zakonnego.

Nieznana patronka

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus najczęściej kojarzy się nam, jako patronka misji i misjonarzy. Jednakże bardzo mało osób wie, że Teresa z Lisieux jest również patronką osób przygotowujących się do I Komunii świętej. Z jakiego powodu młoda karmelitanka z Francji patronuje dzieciom przygotowującym się do spotkania z Jezusem obecnym w Eucharystii?

Msza święta o łaskę beatyfikacji

Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus codziennie modli się, prosząc Miłosiernego Boga, by biskup Adolf Piotr Szelążek została włączony w poczet błogosławionych. Wielką radość sprawia fakt, że wielu kapłanów oraz osoby prywatne w Polsce i na Ukrainie, włącza się w modlitwę o beatyfikację świętobliwego biskupa Szelążka.

Lekcje online – wskazówki dla nauczycieli

Przygotowaliśmy szereg wytycznych i wskazówek do skutecznej pracy zdalnej z uczniami – jeśli jesteś nauczycielem, mamy nadzieję, że poniższy artykuł pomoże Ci w tym trudnym czasie skuteczniej zaangażować uczniów i podpowie kilka narzędzi, z których warto korzystać. Staraliśmy się, aby używane tutaj narzędzia były bezpłatne, lub powołujemy się na ich darmowe alternatywy.

Majowe inspiracje

Majowe inspiracje o zbiór myśli Sługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka dotyczące Najświętszej Maryi Panny. Zaczerpnięte zostały z rękopisów Sługi Bożego znajdujących się w archiwum sióstr Terezjanek. Mamy nadzieję, że staną się motywacją do wzrastania w pobożności maryjnej.

Zaufał Niepokalanemu Sercu Maryi

Biskup Adolf Piotr Szelążek propagował różnorodne formy pobożności maryjnej. Dawał wielokrotnie osobisty przykład wielkiej miłości do Matki Bożej oraz synowskiego przywiązania do Najświętszej Dziewicy. Często widziano Sługę Bożego biskupa Szelążka z różańcem w ręku. Modlił się do Najświętszej Maryi Panny nieustannie, także w godzinie śmierci. W ogrodzie seminaryjnym w Łucku z jego woli postawiono figurę Matki Bożej.