„Liczę na to, że nie będę bezczynna w niebie.
Pragnieniem moim jest pracować dalej dla Kościoła i dla dusz, o to proszę Boga, i jestem pewna, ze mnie wysłucha”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Dzień Środków Społecznego Przekazu

Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu jest inicjatywą podjętą przez Kościół Rzymskokatolicki, a zaproponowaną przez Sobór Watykański II. Dekret o środkach społecznego przekazu Inter mirifica z 4 grudnia 1963 r. w punkcie 18 oświadcza:

“W celu skuteczniejszego umacniania różnorodnych form apostolstwa w zakresie środków społecznego przekazu, zgodnie z postanowieniem biskupów, należy ustanowić we wszystkich diecezjach świata dzień, w którym każdego roku wierni będą pouczani o swoich obowiązkach pod tym względem, zachęcani do zanoszenia w tej intencji modlitw i do składania na ten cel ofiar, które winny być przeznaczane na organizowanie i utrzymywanie instytucji i przedsięwzięć, popieranych na tym polu przez Kościół, stosownie do potrzeb świata katolickiego”.

19 września 2021 r., w trzecią niedzielę września, obchodzimy w Polsce 55. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Jego hasłem są słowa: „«Chodź i zobacz» (J 1, 46). Tradycyjnie już w wigilię wspomnienia św. Franciszka Salezego, 23 stycznia 2021 r., papież Franciszek ogłasza Orędzie na 55 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu zatytułowane «Chodź i zobacz» (J 1, 46).

W Orędzie podkreśla wielką rolę dziennikarstwa w docieraniu do informacji oraz pasję, która towarzyszy, tym którzy poszukują prawdy. Widzi również i zagrożenia związane z komunikacją w social media, pozbawione często weryfikacji.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasz przekaz, co publikujemy i jakie treści rozpowszechniamy, bo wszyscy jesteśmy zaproszeni by być świadkami prawdy, misjonarzami w naszych rodzinach, miejscach pracy, w mediach.

Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus odczytując znaki naszych czasów, których symbolem stał się Internet i telefon komórkowy, wkraczają ze swoją apostolską posługą także w przestrzeń cyfrową. Nie może przecież zabraknąć w niej troski o prawdę i Słowa Bożego. Jest to szczególnie ważne w pracy z dziećmi i młodzieżą, dla których technologie komunikacyjne stały naturalną formą wymiany myśli i budowania więzi. W rzeczywistości informacyjnego nadmiaru i chaosu, posłannictwo sióstr Terezjanek realizowane na „cyberkontynencie” nabiera szczególnego znaczenia. Bóg oddziałuje swoim Słowem na ludzkie umysły i serca. Niezależnie zatem od tego, czy jest Ono przekazywane w przestrzeni realnej, czy wirtualnej – zawsze pozostanie narzędziem kształtowania etycznych postaw w rodzinach i szkołach, a w konsekwencji budowania fundamentów zdrowego społeczeństwa i państwa.

W trosce o dobre wychowanie dzieci i młodzieży w duchu chrześcijańskich wartości etycznych, a w szczególności w duchowości małej drogi świętej Teresy z Lisieux, chcemy wykorzystywać i zagospodarowywać przestrzeń medialną, aby nieść posłanie o prawdzie Ewangelii. „Gdy więc stygnie w duszach ludzkich miłość Boża, dla której rozpalenia przyszedł Chrystus Pan na ziemię wznowienie jej osiągane jest nowymi sposobami…”, a takimi narzędziami stają się również: Fecebook, Twitter, YouTube, Instagram , Newsletter.

s. Dawida Prusińska CST

Orędzie Papieża Franciszka na 55. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

Historia i idea Dnia Środków Społecznego Przekazu

 

Podziel się: