• Flaga Ukrainy

Miesiąc: maj 2022

Dziecięce majowe kapliczki

Maj to miesiąc szczególnej modlitwy za wstawiennictwem Matki Bożej. Przestrzeń katechezy szkolnej stwarza możliwość pochylenia się nad tajemnicą Maryi w wezwaniach Litanii Loretańskiej oraz lepszego poznania tej formy pobożności.

Niezwykła relacja #11 – Zbawienna bliskość

Wielki zaszczyt i wyniesienie ponad aniołów, mogło stać się naszym udziałem dzięki Najświętszej Maryi Pannie, która powiedziała Bogu swoje "fiat". Maryja oddając się do dyspozycji Wszechmogącego Boga umożliwiła nam bliską relacje ze Zbawicielem oraz przyczyniła się do uświęcenia naszego człowieczeństwa.

Z korporacji do Terezjanek

Bóg powołuje w różnym czasie, miejscu, wieku, na różne sposoby i zostawia w sercu zawsze delikatny głos, który jest zaproszeniem do dania odpowiedzi. Zaproszenie, które usłyszała w swoim sercu siostra Judyta Jankowska CST, jest do tej pory tajemnicą, którą nie potrafi zrozumieć. Przed wstąpieniem do Zgromadzenia miała, rzec można, wszystko: dobrą pracę, zapowiadające się awanse, mieszkanie, wspaniałą rodzinę.

Niezwykła relacja #10 – Bezpieczne schronienie

Maryja napełniona łaską Bożą przyjęła bolesne doświadczenie odrzucenia. Przebaczyła tym, którzy odrzucili Ją i Jej Jedynego Syna. Co więcej, sama nigdy nikogo nie odrzuca, nie osądza i nie potępia, ale przygarnia wszystkich grzeszników. W Niepokalanym Sercu Maryi każdy z nas może znaleźć schronienie.

Orędzie na Światowy Dzień Powołań

Słowa „powołanie” nie należy rozumieć w sensie zawężającym, odnosząc je jedynie do tych, którzy idą za Panem drogą szczególnej konsekracji. Wszyscy jesteśmy powołani do uczestniczenia w misji Chrystusa, polegającej na zjednoczeniu rozproszonej ludzkości i jednaniu jej z Bogiem. Mówiąc bardziej ogólnie, każdy człowiek, jeszcze zanim doświadczy spotkania z Chrystusem i przyjmie wiarę chrześcijańską, otrzymuje wraz z darem życia fundamentalne powołanie.

Służyć Bogu z radością

W kolejnym dniu Tygodnia Modlitw o Powołania zapraszam do wysłuchania świadectwa siostry Agnieszki Jaworskiej CST o jej drodze rozeznawania powołania do życia zakonnego. Od urodzenia siostra Agnieszka związana jest z Mazowszem. Bardzo kocha kwiaty, lasy, zachody słońca, a najbardziej zachwyca ją prostota małego dziecka. Mając 16 lat nawiązała kontakt z Siostrami Terezjankami w Ostrowi Mazowieckiej i wkrótce po tym wstąpiła do zgromadzenia.

Bóg powołuje mnie każdego dnia

W Tygodniu Modlitw o Powołania na terezjańskich stronach i mediach społecznościowych będziemy publikować świadectwa o powołaniu sióstr Terezjanek. Troska o nowe powołania do służby Bogu w Kościele wyraża się przede wszystkim w gorącej modlitwie za młodych ale również w pomocy w odczytywaniu i rozeznawaniu woli Bożej.

Niezwykła relacja #9 – Pokorne milczenie

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus zachwyciła się milczącą postawą Maryi. Pokorne milczenie Matki Zbawiciela to modlitwa bez słów i bez obrazów. To adoracja tajemnic Bożych. Przez milczenie Maryja pozwoliła wejść Bogu w swoje życie i dokonać w nim zupełnego przewrotu.

Włączenie Zgromadzenia do Karmelu

Wspominając rocznicę przynależności do wielkiej Rodziny karmelitańskiej wyrażamy Bogu dziękczynienie za udział we wszystkich duchowych łaskach Karmelu oraz przywilej korzystania z Liturgii Zakonu Karmelitańskiego. Na mocy tejże przynależności nasze Zgromadzenie oraz Zakon Ojców Karmelitów mają prawo do wzajemnej łączności, współpracy i świadczenia sobie pomocy, zachowując jednocześnie własną odrębność i jurysdykcję.

Niezwykła relacja #8 – Pieśń uwielbienia

W uwielbieniu Pana nieba i ziemi Matka Boża użycza swojego głosu wszystkim odkupionym stworzeniom, dlatego św. Teresa utożsamia się z głosem Najświętszej Dziewicy.  W ten sposób wysławia Boga razem z Matką Kościoła za otrzymane łaski oraz odnajduje Boże miłosierdzie.