„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

“Wdzięczne kolędowanie”

„W codziennym życiu wyraźnie widać, że to nie szczęście czyni nas wdzięcznymi, lecz wdzięczność – szczęśliwymi”.
David Steindl-Rast

Okres Świąt Bożego Narodzenia i początek Nowego Roku jest dobrym czasem na wspólne kolędowanie. Śpiew kolęd jest wyrazem wdzięczności Bogu za Jego narodzenie. To właśnie w tę radość styczniowego kolędowania wpisało się spotkanie z Przyjaciółmi Dzieła Misji w Oruro. Głównym punktem spotkania była Msza święta w intencji darczyńców, którą odprawił ksiądz Aleksander Michalak. Śpiew przy dźwiękach gitary napełnił zgromadzonych duchem Bożej radości.

Po zakończonej Mszy świętej głos zabrała przełożona generalna Lucyna Lubińska, która witając gości zaprosiła wszystkich do refektarza na mały poczęstunek i spotkanie z siostrą Joanną. Siostra za pomocą środków społecznego przekazu podzieliła się aktualnymi przeżyciami o tym co udało się już zrealizować w Centrum Pastoralnym w Oruro i przedstawiła „projekt marzeń” na przyszłość. „Promocyjny” pokaz obejścia wokół domu i zagród zwierząt wzbudził duże zainteresowanie. Wszyscy żywo reagowali na alpaki, lamy, owieczki, osiołka i misyjnego kota. Należy dodać, że z ciekawością wysłuchano świadectwa przełożonej generalnej Lucyny o jej osobistych przeżyciach z pobytu w Boliwii.

Na zakończenie spotkania Siostry podziękowały Gościom za ich obecność i wręczyły skromny upominek, którym była materiałowa torebka z terezjańskim cytatem. Wszystkim tym, którzy angażują się w Chrystusowe dzieło Misji, niech Bóg hojnie błogosławi.

„Kiedy jesteś wdzięczny, znika strach, a pojawia się obfitość…”.
Anthony Robbins

s. Agnieszka Jaworska CST

Podziel się: