• Flaga Ukrainy

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

W drodze do chwały ołtarzy

Sługa Boży biskup Adolf Piotr Szelążek, kandydat do chwały ołtarzy jest wzorem dla współczesnego człowieka w jednoznacznej postawie obrony najwyższych wartości. Wiele współczesnych mu osób, zwłaszcza z jego najbliższego otoczenia przekonanych było o sławie jego świętości. Życie na wskroś oddane Bogu i Kościołowi, troska o najbiedniejszych, więzienie w imię prawdy, obrona wiary, a potem wyrzucenie z diecezji to przesłanki za tym, aby uznać w nim Orędownika naszych, jakże niełatwych czasów.

Obecnie trwają prace drugiego etapu procesu Sługi Bożego biskupa Szelążka — tak zwany etap rzymski, gdzie na podstawie zgromadzonego materiału w przypadku heroiczności cnót opracowuje się tak zwane Positio. Do beatyfikacji i kanonizacji potrzebny jest także cud, który dokonał się za wstawiennictwem konkretnego sługi Bożego.

Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, którego Założycielem jest kandydat na ołtarze biskup Szelążek nieustannie zanosi modlitwy do Boga aby zaliczył go w poczet błogosławionych, a dla świata był żywym świadkiem miłości i Orędownikiem wszelkich spraw.

Od lat każdego dziewiątego dnia miesiąca w całym Zgromadzeniu płynie szczególna modlitwa i pamięć o swoim Założycielu. Ponadto od momentu zakończenia diecezjalnego procesu dochodzeniowego na temat sławy jego świętości (2016), również w kościele św. Jakuba w Toruniu odprawiana jest Msza św. o łaskę beatyfikacji Sł. Bożego biskupa Szelążka. Inicjatywę tę podjął ks. kan. Wojciech Kiedrowicz, proboszcz parafii św. Jakuba, w którym spoczywają doczesne szczątki kandydata na ołtarze.

Wspólnota sióstr w Toruniu, w tych dnia uczestniczy w Eucharystii modląc się o łaskę beatyfikacji i wypraszając potrzebne dary dla Zgromadzenia, oraz osób, które powierzają się naszym intencjom.

Módlmy się wspólnie w naszych intencjach, modlitwą do Sługi Bożego:

Boże, Ojcze Wszechmogący, który obdarzyłeś sługę swego Biskupa Adolfa Piotra
pełnią Chrystusowego kapłaństwa, mądrością w służbie Kościołowi,
dobrocią serca wobec ubogich i pokrzywdzonych
oraz ukochaniem drogi duchowego dziecięctwa,
spraw, abyśmy wsparci jego przykładem
stale wzrastali w wierze oraz miłości Boga i bliźniego.
Pozwól nam cieszyć się jego chwałą w niebie
i udziel łask, o które Cię za jego przyczyną z pokorą i ufnością prosimy. Amen.

Przy okazji warto przypomnieć, że akt beatyfikacji i kanonizacji jest oficjalnym ogłoszeniem światu przez papieża, że dana osoba jest świętą, czyli osiągnęła zbawienie, a jej życie i cnoty są godne naśladowania przez innych wiernych.

s. Dawida Prusińska CST

Warto zapoznać się z i informacjami o trwającym procesie beatyfikacyjnym

Podziel się: