„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Sylwetka duchowa biskupa Szelążka

W trwającym procesie zmierzającym do beatyfikacji Sł. Bożego Adolfa Piotra Szelążka, prezentujemy duchową jego sylwetkę, aby przypomnieć tę wielką postać Kościoła, jak również przybliżyć jego zaangażowanie w sprawy Kościoła, Ojczyzny, bliźniego, którego spotkał na swojej drodze. Ważne jest zatem, aby pamięć o tych, którzy dali piękne świadectwo wiary, umiłowania Boga i oddania Kościołowi przekazać następnym pokoleniom katolików i patriotów.

W kolejnym cyklu podcastów nt. duchowej sylwetki biskupa Adolfa Piotra Szelążka, opracowanych na podstawie książki: “Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek. Wierny świadek Chrystusa”, autorstwa s. dr Beniaminy Karwowskiej CST, ukazuje nam biskupa Szelążka oddanego sprawom Kościoła. Wyrazem jego troski było zaangażowanie w sprawy Kościoła powszechnego i lokalnego. Osobom zaś podejmującym posługę we wspólnocie wierzących stawiał wysokie wymagania. Przestrzegał:

Kto uczy w Kościele, jaśnieć powinien również nauką jak i świętością. Ponieważ nauka, bez życia świętego rozzuchwala człowieka, świętość zaś bez nauki niepożytecznym go czyni.

Podziel się: