• Flaga Ukrainy

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Przekazanie relikwii św. Teresy

Żadna prośba zaniesiona do mnie,

nie pozostanie bez odpowiedzi.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

W niedzielę misyjną Ad Gentes 24 października 2021 roku na Wigrach miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Siostry Terezjanki przekazały do parafii Niepokalanego Poczęcia NMP relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Przed Mszą świętą siostra Agnieszka Jaworska CST zapoznała zebranych z życiorysem Patronki. Po procesyjnym wprowadzeniu relikwii wikaria generalna siostra Łucja Mentel CST odczytała oficjalne pismo Matki Generalnej Lucyny Lubińskiej, w którym oficjalnie przekazała relikwie do wyżej wymienionej parafii. W relikwiarzu umieszczono włosy św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Eucharystii przewodniczył proboszcz parafii ks. dr Jacek Nogowski, a homilię wygłosił ks. dr Jacek Stefański. Siostry wzięły czynny udział w Liturgii Słowa Bożego.

Mamy nadzieję , że Patronka Misji Katolickich, zapali swoją miłością do Boga wiele małych dusz.

s. Agnieszka Jaworska CST

Podziel się: