„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Psalmy Panu śpiewać

„Gdy muzyka na jej weselu grała, ona psalmy Panu w sercu śpiewała”

Co roku, w dniu 22 listopada obchodzimy w Kościele wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Należy ona do najsłynniejszych męczennic Kościoła rzymskiego. Żyła na przełomie II i III w. Była olśniewająco piękna. Pochodziła ze znakomitej rzymskiej rodziny. Jako młoda dziewczyna złożyła Bogu ślub czystości. Mimo iż zmuszono ją do małżeństwa z poganinem -Walerianem, nie złamała swego przyrzeczenia, lecz pozyskała dla Chrystusa swego męża i jego brata. Wszyscy troje ponieśli śmierć męczeńską. Żołnierze, którzy aresztowali Cecylię, byli pod takim wrażeniem jej urody, że błagali ją, by odstąpiła od wiary. Cecylia miała im odpowiedzieć: „Umrzeć nie znaczy stracić swą młodość, lecz zamienić ją na lepszą”.

Jakub de Voragine w Złotej legendzie o św. Cecylii napisał:

Cecylia, zaraz po ślubie do męża Waleriana powiedziała: „Najmilszy, istnieje tajemnica, którą ci wyznam, jeśli mi przyrzekniesz, że będziesz jej strzegł troskliwie. Jest przy mnie anioł Boży, który mnie kocha i czujnie strzeże mego ciała. Będziesz go mógł zobaczyć, jeśli uwierzysz w prawdziwego Boga i obiecasz, że się ochrzcisz. Idź więc za miasto drogą, która nazywa się Appijska i powiedz biedakom, których tam spotkasz: Cecylia posyła mnie do was, abyście pokazali mi świętego starca Urbana. Skoro ujrzysz jego samego, powtórz mu wszystkie moje słowa. A gdy on już oczyści ciebie i wrócisz do mnie, wtedy ujrzysz i ty tego anioła. Jak głosi dalej legenda Walerian przyjął chrzest z rąk św. Urbana. Wróciwszy do Cecylii znalazł ją w sypialni rozmawiającą z aniołem. Anioł trzymał w ręce dwa wieńce z róż i lilii i podał jeden z nich Cecylii, a drugi Walerianowi, mówiąc przy tym: Strzeżcie tych wieńców nieskalanym sercem i czystym ciałem, ponieważ przyniosłem je dla was z raju Bożego. One nigdy nie zwiędną ani nie stracą swego zapachu i nigdy nie ujrzą ich ci, którym czystość nie jest miła”.

Ciało św. Cecylii zostało pochowane w katakumbach. W IX wieku papież Paschalis ku jej czci wybudował Bazylikę w Rzymie na Zatybrzu. Tam też zostały przeniesione jej doczesne szczątki i umieszczono je pod ołtarzem.

W liturgiczne wspomnienie św. Cecylii wiele schol i zespołów muzycznych organizuje specjalne konkursy zwane „Cecyliadą”. Najchętniej w tych muzycznych przeglądach biorą udział zespoły dziecięce. Siostry Terezjanki, które prowadzą takie małe dzieła starają się podkreślić to wydarzenie w różnoraki sposób.

Z okazji uroczystości św. Cecylii dzieci z Podkowy Leśnej, spotkały się w kościele na adoracji Pana Jezusa, poznały historię życia świętej, wykonały wspólnie plakat i zjadły „małe co nieco”.

s. Agnieszka Jaworska CST

Podziel się: