„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Przyjęcie do Nowicjatu

Nasza Terezjańska rodzina przeżywa radość. Jest ona związana z przyjęciem do nowicjatu. 15 października we wspomnienie św. Teresy z Avila nowicjat rozpoczęły Monika Siedlanowska otrzymując imię s. Marianna oraz Lena Tymoszczuk jako s. Olena. Ta podniosła chwila rozpoczęła się o godz. 11.30 w kapitularzu, gdzie s. Łucja Mentel jako delegatka Matki Generalnej dokonała uroczystego przyjęcia postulantek do nowicjatu. Siostry otrzymały białe weloniki, oraz krzyże i brewiarze, aby mogły wraz z siostrami brać pełny udział w liturgii godzin. W tym wydarzeniu brały udział wszystkie siostry ze wspólnoty w Mońkach, gdzie obecnie mieści się dom formacyjny nowicjatu jak też przyjechały siostry z Podkowy Leśnej i Ostrowi Mazowieckiej.

Bezpośrednio po obrzędzie przyjęcia, wszystkie uczestniczyłyśmy w Eucharystii, której przewodniczył ks. Proboszcz Wojciech Wojtach. Mocne i głębokie słowa wypowiedział ksiądz w kazaniu, które w dużej mierze kierował do naszych nowo obleczonych sióstr. Słowo Boże tego dnia również było hojne i karmiło nas swą treścią bardzo obficie. Najpierw pierwsze czytanie z listu do Rzymian, wskazało na osobę Abrahama, który zawierzył Bogu. Zaś aklamacja przed Ewangelią była ufną prośbą, by Bóg ogarnął nasze siostry łaską ponieważ całą nadzieję pokładają w Bogu. Natomiast Ewangelista Łukasz podkreślił by nie bać się, tych co zabiją ciało, oni nic tak naprawdę nam zrobić nie mogą, ale należy się bać, by nie stracić tego co pochodzi z Ducha. Końcowe zaś słowa wskazały, że wszyscy jesteśmy ważni w oczach Boga i nic nam nie grozi bo jesteśmy w Jego ręku, nawet włos z głowy nam nie spadnie bez Jego wiedzy.

Po tej duchowej uczcie Słowa i Ciała Pańskiego świętowanie przenieśliśmy do refektarza. Wspólny obiad, rozmowy i dużo radości z bycia razem. Nowicjuszki przygotowały własnoręcznie przyozdobiony tort. Jak też dla wszystkich zebranych sióstr rozdały płatki róż z cytatami św. Teresy do Dzieciątka Jezus.

Prosimy by Bóg dawał naszym siostrom siłę i odwagę do kroczenia za Jezusem ubogim, czystym i posłusznym. Niech obficie udziela swego światła do dobrego rozeznawania woli Bożej w stawaniu się Jego Oblubienicami.

s. Laura Michalak CST

Podziel się: