„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Jesienne warsztaty dla dzieci

W sobotę 16 października, w naszym domu zakonnym w Suwałkach przy ul. Artyleryjskiej miały miejsce Jesienne Warsztaty Artystyczno – Formacyjne dla dzieci. Zajęcia skierowane były dla chętnych uczniów, którzy w tym roku przygotowują się do przyjęcia I Komunii św. Dzięki uprzejmości s. Karoliny Śliżewskiej, część zajęć warsztatowych odbyła się w pomieszczeniach Świetlicy im. Dzieciątka Jezus. Za przygotowanie warsztatów odpowiedzialne były s. Aneta Wagner, s. Beniamina Karwowska i s. Krystyna Nowakowska.

W czasie spotkania dzieciom towarzyszyli animatorzy – wolontariusze, czyli uczniowie starszych klas Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach. Ich zadaniem była opieka nad grupami w czasie zajęć plastycznych, podczas posiłku, zabawy i modlitwy oraz przygotowanie warsztatów od strony technicznej.

Grupa animatorów z s. Anetą Wagner.

Grupa animatorów, pod okiem sióstr oraz przy wsparciu Martyny Skibickiej, spotkała się już dzień wcześniej, aby jak najlepiej przygotować spotkanie warsztatowe, rozdzielić zadania na sobotę i omówić kwestie organizacyjne. Piątkowe spotkanie zostało zakończone wspólną modlitwą w domu Sióstr i posłaniem animatorów do posługi przy dzieciach.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 9:00. Uczestnicy zostali podzieleni na kilka grup. Po zapoznaniu się i zabawie rozpoczęła się pierwsza część artystycznych zmagań, czyli wykonywanie jesiennych lampionów. Po przerwie śniadaniowej, uczestnicy dokończyli ozdabianie lampionów i wszyscy udali się na modlitwę do kaplicy Sióstr Terezjanek.

Druga część warsztatowa polegała na wykonaniu maskotek z ręcznika – pieska i misia. Po krótkim instruktażu „jak to zrobić” uczestnicy i animatorzy wykazali się ogromną kreatywnością, co widać na załączonych zdjęciach.

Po części artystycznej był czas na wspólną zabawę, śpiew i dobre rozmowy. O 13:00 do drzwi świetlicy zapukali rodzice i zabrali małych artystów do domu. Ekipa organizacyjna uporządkowała miejsce zajęć i udała się na zasłużony, pyszny obiad. W warsztatach uczestniczyło łącznie około 50 osób – uczestników i animatorów.

Bogu niech będą dzięki za ten dobry i twórczy czas.

s. Krystyna Nowakowska CST

Podziel się: