• Flaga Ukrainy

„Liczę na to, że nie będę bezczynna w niebie.
Pragnieniem moim jest pracować dalej dla Kościoła i dla dusz, o to proszę Boga, i jestem pewna, ze mnie wysłucha”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Pierwsza Komunia małej Teresy

W roku 2022 dzięki staraniom Ojców Karmelitów Bosych warszawskiej prowincji zostało wydane bestselerowe opracowanie świadectw z procesu beatyfikacyjnego św. Teresy od Dzieciątka Jezus pod tytułem: „Nasza siostra, mała Teresa. Świadectwa z procesu beatyfikacyjnego”. Książka zawiera niepublikowane dotąd świadectwa osób, które pokazują szczegóły z życia Teresy z Lisieux. Dzięki jej rodzonym siostrom, które były naocznymi świadkami dowiadujemy się ciekawych momentów z życia małej Teresy.

Maria od Najświętszego Serca (karmelitanka bosa) należała do osób, które najlepiej pojęły tajemnicę łaski Teresy. Maria Martin, najstarsza siostra Teresy, po wstąpieniu Pauliny Martin (matki Agnieszki) do Karmelu 2 X 1882 r. szczególnie zaopiekowała się Teresą, i była dla niej jak matka. Dzięki jej świadectwom mamy cenne informacje nt. choroby Teresy w dzieciństwie, cudownego uzdrowienia i wiele pięknych momentów, którym towarzyszyła swojej siostrze Teresie. Jednym z takich momentów jest przygotowywanie Teresy do przyjęcia pierwszej Komunii świętej. W świadectwie procesowym zeznaje w jaki sposób jej młodsza siostra pragnęła Jezusa Eucharystycznego.

“Teresa przyjęła pierwszą Komunię świętą 8 maja 1884 r., w wieku jedenastu lat i czterech miesięcy. Bardzo cierpiała z powodu narzuconego jej oczekiwania. Nie mogła zrozumieć prawa – według niej bardzo surowego – które powodowało, że musiała przyjąć Komunię świętą rok później, bo jak mówiła, urodziła się o dwa dni za późno. Pewnego dnia spotkałyśmy księdza biskupa Hugonina, jak udawał się na dworzec. Powiedziała do mnie: “Och, Mario! Czy chcesz, żebym do niego podbiegła i poprosiła go o pozwolenie na przyjęcie pierwszej Komunii?”. Miałam dużo trudności, żeby ją powstrzymać. Gdy opowiadałam jej, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa całkiem malutkie dzieci przyjmowały świętą Eucharystię zaraz po chrzcie, była zachwycona. Pytała mnie: “Dlaczego więc teraz już tak nie jest?”.

Na Boże Narodzenie, gdy widziała, że my idziemy na pasterkę, a ona zostaje w domu z powodu zbyt młodego wieku, mówiła mi także: “Gdybyś chciała mnie zabrać, ja również poszłabym do Komunii, wcisnęłabym się między ludzi i nikt by nie zauważył. Czy mogłabym tak zrobić?” I była bardzo zasmucona, gdy mówiłam jej, że to niemożliwe.

Przygotowywała się do pierwszej Komunii z nadzwyczajną gorliwością. Codziennie czyniła liczne akty cnoty, które spisywała w specjalnej książce. Dałam jej również krótki tekst o wyrzeczeniu, który z rozkoszą medytowała. Czuło się, że jej dusza ze wszystkich sił dąży do zjednoczenia z Jezusem. I rzeczywiście, w dniu jej pierwszej Komunii miałam wrażenie, że widzę raczej anioła niż śmiertelne stworzenie”.

s. Maria od Najświętszego Serca
Karmelitanka bosa

“Świadectwa z procesu beatyfikacyjnego”.

 

Teresa przyjmowała Komunię świętą cztery lub pięć razy w tygodniu. Pragnęła przystępować do Komunii świętej codziennie, ale czekała na decyzję spowiednika, a sama nie odważyła się o to prosić. Kiedyś wspominając mówiła: “Nie miałam wówczas takiej śmiałości, jaką miałabym teraz. Jezus stał się Hostią nie po to, żeby pozostawać w złotym cyborium, ale żeby znaleźć inne cyborium – nasze serca, w których znajduje swoją rozkosz”.

Teresa była głęboko przeżywającym swoją wiarę dzieckiem, które bardzo pragnęło przyjąć pierwszą Komunię świętą. Jej cierpienie z powodu surowych przepisów kościelnych nie zgasiły pragnienia do Najświętszej Eucharystii. Pomimo wszystkich trudności, przygotowywała się do tego wydarzenia z ogromną gorliwością i oddaniem. Jej pragnienie zjednoczenia z Jezusem było tak silne, że nawet w najmniejszy sposób próbowała przyspieszyć moment przyjęcia Jezusa do serca. Po pierwszej Komunii tęskniła jedynie za chwilą, gdy będzie mogła przyjąć Jezusa po raz drugi. Historia życia Teresy jest prawdziwym przykładem wiary i pragnienia łączności z Bogiem.

s. Dawida Prusińska CST

Podziel się: