• Flaga Ukrainy

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Oczekiwania sióstr zakonnych wobec kapłanów

Dnia 21 maja 2023 r., s. Teresa Kalska, podczas rekolekcji dla diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie, skierowała słowo na temat: Oczekiwania sióstr zakonnych wobec kapłanów. Prelekcję poprowadziła on-line.

Siostra podkreśliła, że Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, do którego należy ma do wypełnienia wzniosłe zadanie, które głęboko wpisuje się w misję Patronki. Jest nim modlitwa za kapłanów. Idąc za przykładem świętej, siostra Teresa codziennie dziękuję Bogu za kapłanów i prosi o ich świętość.

Przybliżyła piękne świadectwo 15-letniej Teresy z pielgrzymki do Rzymu: „Przez cały miesiąc żyłam w towarzystwie wielu świętych kapłanów i widziałam, że jeśli ich wzniosła godność wynosi ich ponad aniołów, to z tego powodu nie są w mniejszym stopniu ludźmi słabymi i kruchymi. Jeśli święci kapłani, których Jezus nazywa w swojej Ewangelii „solą ziemi”, pokazują swoim zachowaniem, jak bezgranicznie potrzebują modlitwy, co trzeba powiedzieć o tych, którzy są „letni”. Jakże piękne jest powołanie, które ma na celu zachować sól przeznaczoną dla dusz”.

Przypomniała o tym, iż 15-letnia  Teresa z Lisieux wstępując do zakonu wyznaczyła sobie cel: „Przyszłam do Karmelu, aby modlić się za kapłanów”. Pisała: „O Jezu, gdybym była Kapłanem, z jaką miłością piastowałabym Cię w swoich dłoniach (…). Z jaką miłością dawałabym Ciebie duszom”.

Siostra podzieliła się własnymi spostrzeżeniami dotyczącymi kapłanów i ich posługi w Kościele Chrystusowym. Z radością oświadczyła, że Pan Bóg na jej drodze życia postawił gorliwych, oddanych Bogu i ludziom kapłanów.

Kończąc swoje refleksje przywołała słowa świętego Jana Pawła II: „Kochajcie swoje kapłaństwo! Bądźcie mu wierni aż do końca! Umiejcie  dostrzec w nim ów  skarb ewangeliczny, za który warto dać wszystko”.

s. Teresa Kalska CST

Podziel się: