• Flaga Ukrainy

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Misja specjalna

Zapamiętałam obraz św. Teresy od Dzieciątka Jezus, który był w moim domu rodzinnym. Była także książeczka o świętej. Na tytułowej stronie widniało zdjęcie świętej Teresy w pięknej sukni z włosami upiętymi do góry, jakby chciała być poważniejsza, wyższa, wzbudzająca zaufanie. Wówczas jeszcze była nikła moja wiedza o świętej, ale pragnęłam naśladować ją w upinaniu włosów.

Moja babcia miała żywy kult do św. Teresy od Dzieciątka Jezus, który udzielał się i wnukom. Mijały lata, aż do czasu, kiedy wnuk babci Henryk Samul został kapłanem. Posługiwał w parafii pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Godziszowie (9 km od Janowa Lubelskiego) przez 32 lata. Wówczas w parafii tej było dużo powołań kapłańskich i zakonnych. Przypisywał to wstawiennictwu św. Teresy.

Po przejściu na emeryturę, wrócił w strony rodzinne, zamieszkał w Domu Seniora w Łomży. Często odwiedzał rodzinę mieszkającą w Piszu. Pragnął, by św. Teresa była znana również w tym środowisku. Zwrócił się z prośbą do Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej o przysłanie obrazków ze św. Teresą i Jej modlitwami. Otrzymał od s. Teresy Kalskiej upragnione obrazki i informacje o misji św. Teresy z zachętą, by w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piszu, tak bliskiej sercu ks. Henryka powstała grupa modlitewna: Misja św. Teresy od Dzieciątka Jezus – misja modlitwy za kapłanów. Tak też się stało. Ks. Henryk zadanie to powierzył mi, swojej krewnej, ufając, że z pomocą Bożą i małej świętej to dzieło będzie się rozwijało. W 2011 r. powstała grupa modlitewna Misja św. Teresy od Dzieciątka Jezus – misja modlitwy za kapłanów. Siostra Teresa z radością przybywała do naszej parafii i dzieliła się duchowością swojej Patronki. Ufam, że św. Teresa od Dzieciątka Jezus wybrała mnie do posługi i rozpowszechniania Jej kultu i misji modlitwy za kapłanów.

Jesteśmy wdzięczni Bogu, że mała święta jest w naszej parafii obecna w relikwiach i wzbogaca nas w modlitwach w intencji kapłanów i całego Kościoła.

Animatorka Misji Modlitwy za Kapłanów

Teresa Galanek-Kozikowska

Podziel się: