• Flaga Ukrainy

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Niezwykła relacja św. Teresy z Maryją

Jakaż to radość pomyśleć,

że Najświętsza Dziewica jest naszą Matką!

Czego mamy się lękać?

Ona przecież nas kocha i zna naszą słabość.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus – List do ojca Roullanda


Św. Teresa od Dzieciątka Jezus swoją relację z Matką Syna Bożego przeżywała w sposób wyjątkowy i niepowtarzalny. Bardzo kochała Maryję i była związana z Najświętszą Dziewicą od najmłodszych lat.

Przede wszystkim kult maryjny został jej zaszczepiony przez najbliższych. Rodzina Martin miała wielkie nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. Często wspólnie odmawiali różaniec, a gdy ktoś z rodziny przeżywał trudności lub miał kłopoty, był oddawany pod opiekę Matki Bożej. Państwo Martin również często stawiali świece przed obrazem lub figurą Matki Bożej w kościele lub domu.

Św. Teresa bardzo cieszyła się z obrazków przedstawiających Najświętszą Dziewicę oraz medalików i niebieskiej wstążki, którą otrzymała – na znak przynależności do Dzieci Maryi. Często odprawiała nowenny do Matki Bożej, powierzała jej swe dziecięce troski.

Dziejach duszy św. Teresa szczegółowo opisała wydarzenie z dzieciństwa, kiedy to w cudowny sposób została uzdrowiona przez Matkę Bożą Uśmiechu. Maryja mocą swojej nadprzyrodzonej miłości usunęła ból i cierpienie z jej serca oraz napełniła jej duszę pokojem i radością.

Kwintesencją maryjnej duchowości św. Teresy od Dzieciątka Jezus jest hymn napisany przez nią w Karmelu pt. “Dlaczego kocham Cię, Maryjo!” Św. Teresa wyjaśnia w nim, dlaczego pokochała Maryję oraz uwielbia Jej Niepokalane Serce.

W miesiącu poświęconym Najświętszej Maryi Pannie na naszej stronie internetowej codziennie będzie prezentowane krótkie rozważanie w oparciu o kolejne strofy poematu św. Teresy z Lisieux na cześć Maryi.

Zapraszamy do lektury majowych rozważań, medytacji nad nimi oraz modlitwy przez wstawiennictwo św. Teresy z Lisieux, która całym sercem ukochała Matkę Bożą i wiernie podążała za Nią drogą uniżenia i pokory.

s. Bogumiła Ptasińska CST

Podziel się: