„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Miłość i Miłosierdzie

siostra Rafaela Kubacka
od JEZUSA MIŁOŚCI I MIŁOSIERDZIA

Jak sięgnę pamięcią do czasu, kiedy zastanawiałam się nad wyborem predykatu, to przypominam sobie, że będąc zafascynowana pojmowaniem miłości u Teresy chciałam podobnie żyć miłością i dla Miłości. Święta Karmelitanka korzystała ze wszystkich najdrobniejszych rzeczy, aby robić je z miłości do Jezusa, aby sprawić Jemu przyjemność. Wyrazem Jej umiłowania Boga było oddanie się Miłości Miłosiernej, gdyż od takiej miłości można spodziewać się jedynie Miłosierdzia.

Dla mnie Miłość Miłosierna jest najpiękniejszym pojęciem Boga i najpełniej wyraża miłość Boga Ojca i całej Trójcy Świętej do mnie i do każdego człowieka. Chcąc podkreślić tę tajemnicę miłości Bożej w swoim życiu, zapragnęłam nosić taki predykat, lecz inna siostra przyjęła go wcześniej. Szukałam dalej… Z pomocą przyszedł mi Dzienniczek św. Faustyny. Zgłębiając orędzie miłosierdzia Bożego natrafiłam na słowa Jezusa do Faustyny: „Powiedz córko moja, że jestem Miłością i Miłosierdziem. (…) każda dusza w stosunku do mnie rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie Moje”, a więc ja już teraz staram się zgłębiać tę tajemnicę i nią żyć.

s. Rafaela Kubacka CST

Podziel się: