• Flaga Ukrainy

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Maryja Matka Kościoła

W poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego w całym Kościele katolickim w obrządku łacińskim, obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Geneza kultu Maryi jako Matki Kościoła sięga intuicji pierwszych chrześcijan, którzy dość wcześnie nabrali przeświadczenia, że Maryja jest ich Matką. Św. Augustyn nazywa Maryję Matką członków Chrystusa, bo poprzez swą miłość współpracowała w nowych narodzinach wiernych w Kościele. Papież Leon Wielki podkreśla, że Maryja jest Matką zarówno Chrystusa, jak i członków Jego mistycznego Ciała, czyli Kościoła.

Maryja razem z apostołami trwała na modlitwie, oczekując obiecanego Ducha Świętego. Stała na straży rodzącego się Kościoła, którego już odtąd chroni i osłania tarczą swojej opieki. Nowa Ewa, w historii Kościoła depcze głowę starodawnego węża, aby żadne siły zła i przeciwności nie zdołały go pokonać. Najczulsza z Matek, Matka Kościoła pielgrzymuje wraz ze swymi dziećmi, które tworzą Mistyczne Ciało Chrystusa. Jest zatem Matką wszystkich, którzy umiłowali Kościół i trwają w nim mimo burz, podziałów i ataków.

W duchowości terezjańskiej bardzo istotne miejsce zajmuje miłość i pobożność do Matki Bożej. Szczególnie uroczyście obchodzone jest święto Matki Kościoła jako jedno z głównych świąt Zgromadzenia.

Duch maryjny od początku powstania Zgromadzenia krzewi się w sercach sióstr głównie przez naśladowanie Niepokalanej, która świeci całej społeczności wybranych przez wzór cnót. Maryja ukazuje wartość kontemplacji, ale też jest wzorem doskonałego wypełnienia obowiązków. W niej odzwierciedla się harmonijne zespolenie ziemskich trosk z wzniesieniem serca ku niebu.  Założyciel Zgromadzenia Sługa Boży biskup Adolf Piotr Szelążek pisał:

“Do Niej po Chrystusie Panu nasze serca zwraca święta Teresa. Droga do miłości Bożej bez Maryi, Matki Boskiej, pojąć się nie da. (…) Nie jest naprawdę czcicielem św. Teresy, kto nie potęguje w sobie czci do Najświętszej Maryi Panny”.

Zaś św. Teresa od Dzieciątka Jezus, w porywie miłości wyznała:

“Znalazłam swoje miejsce w Kościele, a to miejsce, mój Boże, Ty sam mi ofiarowałeś. W sercu Kościoła, mojej Matki, będę miłością. W ten sposób będę wszystkim”.

Prośmy Maryję, aby za jej wstawiennictwem Kościół Chrystusowy wzrastał i radował się świętością wszystkich ochrzczonych i stawał się znakiem jedności, pociągając do siebie wszystkie narody. Maryjo, Matko Kościoła strzeż w nas darów Ducha Świętego i czuwaj nad Owczarnią Chrystusową.

“Maryja będzie dla nas w każdej przygodzie duchowej i doczesnej tęczą zwiastującą chwile pogodne. Jej się polecajmy z ufnością, a zawiedzionymi nie będziemy, bo sama nas o tym zapewnia: “kto mnie znajdzie, znajdzie żywot i zaczerpnie zbawienie od Pana”. (bp A. P. Szelążek)

Więcej o historii święta Matki Kościoła

s. Dawida Prusińska CST

Podziel się: