„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Imieniny Przełożonej generalnej

Ostatni dzień czerwca obchodzony jest w Zgromadzaniu w sposób uroczysty. To dzień imienin siostry Lucyny Lubińskiej, przełożonej generalnej Zgromadzenia. W tym dniu, według naszego prawa, w każdym domu odbywa się całodzienna rekreacja dla uczczenia i podkreślenia roli sprawowanej posługi przez matkę. Wszystkie wspólnoty śpieszą z życzeniami i modlitwą, aby towarzyszyć tej, która przewodzi naszej Rodzinie zakonnej.

Siostra Lucyna Lubińska od roku 2013 piastuje w Zgromadzeniu funkcję przełożonej generalnej, którą wypełnia z troską i oddaniem. Wsłuchując się w natchnienia Ducha Świętego rozeznaje indywidualne i wspólnotowe potrzeby sióstr. W duchu odpowiedzialności za przekazany charyzmat czuwa nad jego wiernym wypełnieniem w całym Zgromadzeniu. Cieszy się zaufaniem sióstr i gotowością w rozwiązywaniu rożnych spraw. Jest zdecydowana, a przy tym cierpliwa i miłosierna, zawsze szukająca dobra we wszystkich i wszystkim. Swoje obowiązki stara się wypełniać w duchu wiary i odpowiedzialności przed Bogiem i Zgromadzeniem.

Siostra Lucyna urodziła się i wychowała na wsi w malowniczo położonej ziemi suwalskiej. Tam na „końcu świata”, dotarła do niej łaska powołania zakonnego. Do Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus wstąpiła w Suwałkach 1986 r. Od tego czasu zaczęła formację zakonną: najpierw początkową a następnie ciągłą. Ukończyła studia teologiczne z przygotowaniem pedagogicznym na UKSW w Warszawie. Podejmowałam różne prace w Polsce i we Włoszech, pełniąc funkcje i zadania zlecone przez Zgromadzenie. W roku 2013 został powierzony jej urząd przełożonej generalnej Zgromadzenia. Prywatnie; lubi podróżować, zwiedzać nowe miejsca, jeździć rowerem, czytać.

Czcigodna Matko!
W imieniu całego Zgromadzenia życzymy Matce
nieustannego pomnażania darów,

w które Pan Bóg wyposażył dla wykonania zleconego zadania
dla dobra każdej siostry, całego Zgromadzenia i Kościoła.
Niech realizowane powołanie na małej drodze będzie radością
z odnajdywania wciąż nowych możliwości
w sprawianiu Jezusowi przyjemności, na wzór św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
Z darem modlitwy i wdzięcznością.

Siostry Terezjanki 

Podziel się: