• Flaga Ukrainy

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Dar umiejętności

Chcę byś czytała w księdze życia, która zawiera wiedzę Miłości.

Wiedza Miłości, o tak! Jak wdzięcznie brzmi to słowo

w uchu mojej duszy. Tylko takiej wiedzy pragnę!

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Rozważanie:

Dar umiejętności nazywany również darem wiedzy to dar, dzięki któremu potrafimy dostrzec obecność Boga w otaczającym nas świecie. Dotyczy znajomości świata, ale nie tylko na poziomie zewnętrznym, który zamyka się w wiedzy teoretycznej. Dar wiedzy pozwala nam rozpoznać dobro i zło, ukazuje nicość dóbr ziemskich oraz skłania do pragnienia nieba. Dzięki darowi umiejętności poszukujemy pełnej znajomości życia w całym kontekście doczesności i wieczności.

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus uczyła się nadprzyrodzonych umiejętności obserwując przyrodę, osoby, które ją otaczały oraz z wydarzeń, których była świadkiem. Czerpała wiedzę miłości nie zatrzymując się tylko na zewnętrznych zjawiskach. Wyciągała wnioski i odnosiła je do swojej wiary oraz swojego życia. Św. Teresa może być dla nas wzorem stopniowego odkrywania obecności Boga w naszym życiu.

Modlitwa:

Duchu Święty Umiejętności, spraw, abyśmy potrafili poznać bezgraniczną i bezinteresowną miłość Boga do nas. Prosimy Cię przez wstawiennictwo św. Teresy od Dzieciątka Jezus o umiejętność trwania w obecności Bożej.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

s. Bogumiła Ptasińska CST

Podziel się: