• Flaga Ukrainy

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Dar męstwa

Męczeństwo, oto marzenie mojej młodości,

to marzenie wzrastało wraz ze mną w odosobnieniu Karmelu…

Lecz czuję, że i to marzenie jest szaleństwem,

gdyż nie umiałabym ograniczyć moich pragnień do tylko jednanego męczeństwa.

Aby się zadowolić, potrzebowałabym ich wszystkich.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Rozważanie:

Dar męstwa pomaga nam przeżywać różne życiowe trudności z wytrwałością i w zaufaniu do Boga, który jest naszym Ojcem. Męstwo jest nam potrzebne także w walce duchowej, w rozeznawaniu pokus i w pokonywaniu wszystkiego, co oddala nas od Boga. Męstwo powinno być codzienną cechą życia chrześcijańskiego. Należy pamiętać, że dar męstwa to nie uczucie, ale postawa woli. Męstwo wyraża się także w stałość i wytrwałości wobec podjętych przez nas zobowiązań.

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus przypomina wojowniczkę, która gotowa jest do boju na śmierć i życie. Wojowniczkę, która nie zawaha się oddać życia za wiarę w Jezusa. Była mężna i odważna w swoich decyzjach, pomimo swojej słabości i maleńkości. Św. Teresa może być dla nas wzorem mężnego pokonywania trudności zewnętrznych i wewnętrznych, duchowych i fizycznych.

Modlitwa:

Duchu Święty Męstwa, spraw, abyśmy potrafili cierpliwie znosić wszystkie trudności i cierpienia. Prosimy Cię przez wstawiennictwo św. Teresy od Dzieciątka Jezus o stałość w dążeniu do tego, co święte i dobre.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

s. Bogumiła Ptasińska CST

Podziel się: