• Flaga Ukrainy

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Spotkanie sióstr przełożonych

W Podkowie Leśnej odbywa się spotkanie Sióstr Przełożonych wspólnot Terezjańskich z Polski i zagranicy, które prowadzi s. Lucyna Lubińska, przełożona generalna. W dniach 21-23 stycznia, w aurze zimowej, toczą się gorące rozmowy i spotkania, wspólne pochylanie się nad Słowem Bożym, drogą duchowego dziecięctwa św. Teresy oraz różnymi troskami wspólnot i poszczególnych Sióstr. Towarzyszył w tych dniach ks. Jarosław Wiśniewski, kapłan diecezji Oruro z Boliwii, który w konferencji i homiliach rozpalał w Siostrach miłość do Słowa Bożego.

Spotkanie Sióstr Przełożonych z Matką Generalną jest czasem wspólnotowego poszukiwania woli Bożej i dawania odpowiedzi na stojące przed Zgromadzeniem wyzwania w dzisiejszym świecie.

s. Hiacynta Augustynowicz CST

Podziel się: