• Flaga Ukrainy

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Żołnierze Chrystusa w gościnie u św. Teresy

W niedzielę 19 listopada 2023 roku Siostry Terezjanki z Podkowy Leśnej gościły w swoim domu wspólnotę Żołnierzy Chrystusa. Na spotkanie przyjechały dwadzieścia cztery osoby, głównie z Warszawy i okolic. Kilka osób było z Łodzi oraz z Ukrainy. To już drugi raz Żołnierze Chrystusa zorganizowali swój dzień formacyjny w podkowiańskim domu Sióstr. Był to czas modlitwy i umacniania więzi, dzielenia się własnymi doświadczeniami wśród rozmów przy herbacie.

Pieczę duchową nad Żołnierzami Chrystusa sprawował ks. Grzegorz Zagórowski z Warszawy. Wygłosił on do uczestników konferencję na dobry początek spotkania. Adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec, możliwość spowiedzi były kolejnymi stopniami prowadzącymi do szczytu spotkania, którym była Eucharystia.

Siostry towarzyszyły zebranym na spotkaniu uczestnikom na modlitwie, włączały się w toczące się luźne rozmowy, dzieląc się historią i myślą pozostawioną przez założyciela Zgromadzenia sł. Bożego bpa Adolfa Piotra Szelążka. Goście zostali zaproszeni do sali pamięci Ojca Założyciela, by poznać jego spuściznę i przechowywane po nim pamiątki.

W tym spotkaniu ważną rolę odegrała również św. Teresa od Dzieciątka Jezus, która połączyła wspólnotę Żołnierzy Chrystusa z Siostrami Terezjankami od początku znajomości. To właśnie ona wciąż inspiruje nas, słabych ludzi, do kroczenia po jej śladach ufności i miłości do Boga Ojca.

Uczestnicy skupienia, przy jej relikwiach w kaplicy, powierzyli swoje intencje i troski, które najbardziej leżą im na sercu. Zaś Siostry Terezjanki przez 9 tygodni będą się modlić przez wstawiennictwo świętej Patronki w przedstawionych sprawach.

s. Franciszka Cejrowska CST

Podziel się: