„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Zimowe warsztaty dla dzieci

W sobotę 15 stycznia, w naszym domu zakonnym w Suwałkach przy ul. Artyleryjskiej miały miejsce zimowe warsztaty artystyczno–formacyjne dla dzieci. Dzięki życzliwości s. Karoliny Śliżewskiej, część zajęć warsztatowych odbyła się w pomieszczeniach Świetlicy im. Dzieciątka Jezus. To już drugie spotkanie warsztatowe w bieżącym roku szkolnym, które przede wszystkim skierowane było do chętnych uczniów przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św. Za przygotowanie warsztatów od strony organizacyjnej odpowiedzialne były s. Aneta Wagner i s. Krystyna Nowakowska. Siostry ze wspólnoty domowej wsparły to spotkanie modlitwą i pomocą w przygotowaniach.

W czasie warsztatów przy wsparciu licealistki Martyny Skibickiej uczestnikom towarzyszyli animatorzy – wolontariusze, czyli uczniowie starszych klas Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach. Ich zadaniem była opieka nad grupami w czasie zajęć plastycznych, podczas posiłku i modlitwy oraz przygotowanie warsztatów od strony technicznej.

Grupa wolontariuszy spotkała się już dzień wcześniej, aby jak najlepiej przygotować spotkanie warsztatowe: rozdzielić zadania na sobotę, omówić kwestie organizacyjne i odpowiednio przygotować pomieszczenia warsztatowe. Piątkowe spotkanie zostało zakończone wspólną modlitwą za siebie nawzajem.

W sobotę spotkanie rozpoczęło się o godzinie 9:00. Uczestnicy zostali podzieleni na kilka grup. Po krótkim zapoznaniu się i modlitwie rozpoczęła się pierwsza część artystycznego warsztatu. Tym razem dzieci wykonywały ramki ze sznurkami i klamerkami. Ich zadaniem było ozdobienie ramek, wykonanie tła, zaczepienie sznurków i klamerek. Po przerwie śniadaniowej, wszyscy udali się na modlitwę do kaplicy Sióstr Terezjanek, aby z nowymi siłami kontynuować pracę z ramkami. Okazało się, że kreatywność uczestników przerosła wszelkie wyobrażenia opiekunów. Ramki zostały wykonane niezwykle pięknie, estetycznie i kolorowo!

Na zakończenie animatorzy za swoją posługę otrzymali gromkie brawa i słodki podarunek. O 12:00 do drzwi świetlicy zapukali rodzice i zabrali małych artystów do domu. Ekipa organizacyjna uporządkowała miejsce zajęć i udała się na zasłużony odpoczynek do domu. Ufamy, że następna edycja warsztatów artystyczno-formacyjnych odbędzie się na wiosnę. Bogu niech będą dzięki za ten dobry i twórczy czas!

s. Krystyna Nowakowska CST

Podziel się: