• Flaga Ukrainy

Z życia Zgromadzenia

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Życzenia Bożonarodzeniowe [2023]

Bóg przychodzi na świat jako dziecko, bezbronne i potrzebujące pomocy, abyśmy nie bali się Jego wielkości. On nie chce przytłoczyć nas potęgą swego majestatu, ale stając się Dzieckiem prosi o miłość. Nie pragnie niczego innego jak tylko naszej miłości – przypomina św. Teresa od Dzieciątka Jezus.

Nowenna do Dzieciątka Jezus [2023] – Dzień 9

Nadzieja jest motorem życia, podejmowanych wysiłków i śmiałego patrzenia w przyszłość. Nadzieja czysto ludzka zawieść może, ale nadzieja chrześcijańska nie, gdyż jest zbudowana na słowie Bożym, dotyczy prawdomówności Boga, obejmuje rzeczywistość nadprzyrodzoną. Takiej nadziei szukajmy i taką nadzieję budujmy w sobie, prosząc Boga o potrzebne światło.

Nowenna do Dzieciątka Jezus [2023] – Dzień 8

Czym jest radość? Czy to hałas zewnętrzny? Salwy śmiechu na najwyższych decybelach, czy delikatne dotknięcie Boże, Twojej łaski, które ze szczęścia wyciska łzy? Z Twojej postawy Jezu uczę się, czym jest cnota radości, gdyż radość to owoc miłości, to owoc działania Ducha Świętego w nas.

Nowenna do Dzieciątka Jezus [2023] – Dzień 7

Ten, kto rozkazuje, nie jest twoim Panem, ale bratem, siostrą. Bóg jest twoim Panem, Jemu oddaj pokłon. Rzetelność w podjętych zobowiązaniach wymaga dojrzałości woli, decyzji i zachowań. Ten, kto rozkazuje nie może innych podporządkowywać sobie, a ten, kto słucha, nie może zwolnić siebie z dojrzałości osobistej. Chętnego dawcę miłuje Bóg.

Nowenna do Dzieciątka Jezus [2023] – Dzień 6

Czy wiem, że mam dobre serce? Czy kiedykolwiek je skontrolowałem, by zobaczyć, czy jest dobre? Nikt nie rodzi się niedokończony. Bóg dał nam wszystko dobre: cały świat zewnętrzny i cały świat wnętrza. Grzech rozbił tę jedność, ale mamy pomoc Kościoła i sakramenty święte. Mamy dbać o łaskę habitualną jako trwałe uzdolnienia do życia zgodnego z prawem Bożym i łaskę aktualną.

Nowenna do Dzieciątka Jezus [2023] – Dzień 5

Życzliwość to dobroć serca okazana innemu. Mierzy się ją miarą uśmiechu, otwartości na czynienie dobra i woli zrozumienia drugiego człowieka. Jezu! Twoje przyjście na świat, które celebrujemy, uczy nas takiej postawy. Wszyscy byli Twoimi braćmi, wszystkich kochałeś, wszystkich pragniesz doprowadzić do Ojca i wszystkim wysłużyłeś zbawienie.

Nowenna do Dzieciątka Jezus [2023] – Dzień 4

Gdy jeszcze nie osiągnęliśmy pełnoletniości, podlegamy prawnym Opiekunom. W sferze duchowej, nikt z nas nie może powiedzieć: Doskonały jestem, dlatego przykład Jezusa, który zstępując z wysokości nieba, w niskości ziemskie, jako dziecko, uczy nas poddania się woli Bożej.

Moje życie stało się piękniejsze

Bardzo długo nie znałam Ciebie, pomimo, że przez pewien czas uczęszczałam do przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej. Mam takie wspomnienie. Ogród, gęsty żywopłot i siostra pilnująca mnie. Ty już wtedy zwróciłaś na mnie uwagę i pomogłaś mi odkryć to, co przygotował mi Bóg Ojciec.

Czy zechcesz mnie naśladować?

Chciałabym Tobie przede wszystkim podziękować za Twoją obecność w moim życiu. Dzięki Bożej Opatrzności, w jednej z sal katechetycznych, dostrzegłam Twój wizerunek. W Twoich oczach odczytałam pytania: Czy zechcesz mnie naśladować? Czy z otwartym sercem pójdziesz moim śladem, odpowiadając na wezwanie ukochanego Jezusa?

Nowenna do Dzieciątka Jezus [2023] – Dzień 3

Bóg w Tajemnicy Wcielenia najwyraźniej pragnie nas nauczyć cnoty uniżenia. Wskazuje na akt pokłonu przed Jego Majestatem. Klękam jako celnik, nie mając odwagi spojrzeć w Jaśniejące Wiecznością Oblicze Boże. W tej Światłości już nie mędrkuję, już nie snuję swoich marzeń i planów, ale za św. Tomaszem mówię: Pan mój i Bóg mój.