• Flaga Ukrainy

Z życia Zgromadzenia

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Boliwijska góra wiedzy – projekt na Wielki Post

W Boliwii zaczął się nowy rok szkolny, co odkrywa przed nami ogromne potrzeby, by zapewnić możliwość nauki naszym dzieciom. Potrzebujemy pomocy, by usprawnić naukę naszych wychowanków. Niektóre z naszych dzieci potrzebują, pomocy w zakupie takich podstawowych rzeczy jak zeszyt, ołówek, długopis i kredki.

Urodziny Oruro i karnawał

O karnawale można w Boliwii słuchać i mówić wiele. To troszkę tak, jak przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy. W ostatnim czasie wszystko tutaj kręci się wokół karnawału i nie mogło być inaczej w naszym Centrum Pastoralnym.

Św. Teresa realna i osiągalna

Św. Teresa przypomina nam: „Jezus nie powołuje tych, którzy są tego godni ale tych, których sam chce” (A2r). Powołując do konkretnego Zgromadzenia nie zawsze wlewa miłość do patrona Zgromadzenia, w moim przypadku do św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W ciągu wielu lat mojego pobytu w Zgromadzeniu, Teresa była obecna na czołowym miejscu w modlitwach, podczas uroczystości Patronalnych, w innych wspomnieniach, mówieniu o niej innym, cytowaniu jej myśli, wyjaśnianiu i przybliżaniu „Małej Drogi”.

Dzieciństwo w Alencon_6

W pierwszych latach życia szczęśliwemu dziecku towarzyszy uczucie komfortu i bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu. Pierwsze lata dzieciństwa św. Teresa od Dzieciątka Jezus przeżyła w Alencon. Otoczona miłością rodziców i rodzeństwa, wzrastała w latach, ucząc się od nich, czym jest miłość, przebaczenie i wzajemne zaufanie w rodzinie.

Być Dzieckiem Boga

Po hasłem: "Być Dzieckiem Boga" w sobotę 11 lutego 2023 r., w Domu Generalnym w Podkowie Leśnej odbył się dzień skupienia dla wspólnoty Żołnierzy Chrystusa. Inspiracją do tego, by spotkanie formacyjne odbyło się akurat w naszym podkowiańskim domu był fakt uczestniczenia Sióstr Terezjanek w comiesięcznych procesjach dla uczczenia Matki Bożej Zwycięskiej (patronki Stolicy), organizowanych przez Różaniec Kobiet Warszawa (część żeńska wspólnoty Żołnierzy Chrystusa).

Diamentowy Jubileusz

Niecodziennym wydarzeniem w historii pobytu biskupa Adolfa Piotra Szelążka w Zamku Bierzgłowskim były obchody jego diamentowego jubileuszu kapłaństwa. Miały one miejsce na przełomie maja i czerwca 1948 roku.

Droga krzyżowa ze Sługą Bożym Szelążkiem

W niniejszym opracowaniu proponujemy rozważania drogi krzyżowej zainspirowane osobistym doświadczeniem krzyża oraz nauczaniem Sługi Bożego Adolfa Piotra Szelążka – biskupa łuckiego i założyciela Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Ufamy, że medytacja nad poszczególnymi stacjami Męki Pańskiej pomoże przybliżyć się do misterium Chrystusowego Krzyża, w którym zawiera się każde ludzkie cierpienie.

Nowy rok szkolny w Oruro

Z dniem pierwszego lutego w Boliwii zaczyna się szkoła, a kończą się wakacje i obserwując ludzi na ulicy zmienia się pewnego rodzaju rytm. Wszystko wraca do życia. Naszym głównym zadaniem jest pomóc dzieciom skończyć szkołę, by mogły mieć wpływ na swoją przyszłość.

Pobyt w Wilnie i uzdrowienie

W ostatnim dniu kuracji, po raz pierwszy od trzech lat, Mania samodzielnie stanęła na nogach i zrobiła kilka kroków. Ośmielona sukcesem przeszła dłuższy dystans, i jeszcze dłuższy. I zaczęła biec. Była głęboko przekonana, że „Panna święta, co Jasnej broni Częstochowy i w Ostrej świeci Bramie” do zdrowia ją powróciła cudem.

Otwarcie Jubileuszu

Styczeń roku 2023 jest dla naszej terezjańskiej rodziny wyjątkowym miesiącem, ponieważ rozpoczyna czas jubileuszu 150. rocznicy urodzin św. Teresy od Dzieciątka Jezus - głównej Patronki naszego zgromadzenia. W najnowszym biuletynie znajdziecie informacje na temat różnorodnych inicjatyw podjętych przez naszą rodzinę zakonną z okazji jubileuszu.