Dzień Judaizmu

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce został ustanowiony przez Episkopat Polski w 1997 r. Jest on obchodzony w przeddzień rozpoczęcia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, a więc 17 stycznia.

Tydzień Modlitw o jedność chrześcijan

Pod hasłem „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” od 18 do 25 stycznia przebiegać będzie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Niedziela Słowa Bożego

Niedziela Słowa Bożego została ustanowiona przez papieża Franciszka na mocy Listu apostolskiego w formie motu proprio „Aperuit illis” wydanego 30 września 2019 r. Odbywa się co roku w trzecią niedzielę okresu zwykłego.

Światowy Dzień Chorych na Trąd

Zgromadzenie, od kilkudziesięciu lat, podejmuje posługę w szpitalu dla chorych na trąd w Gioia del Colle we Włoszech. Dla wielu osób dotkniętych trądem, szpital Colonia Hanseniana stał się drugim domem.

Rekolekcje dla sióstr

W celu osiągnięcia ducha modlitwy siostry odprawiają roczne rekolekcje, w czasie których wspólnie odnawiają śluby zakonne.

Nowenna do Założyciela o łaskę nowych powołań do Zgromadzenia

9 lutego przypadać będzie 72. rocznica śmierci Sługi Bożego Adolfa Piotra Szelążka (1950), Założyciela Zgromadzenia. Co roku siostry Terezjanki pielgrzymują do grobu swego Założyciela aby modlić się o Jego beatyfikację oraz upraszać wszelkie potrzebne łaski przez Jego wstawiennictwo.

Dzień Życia Konsekrowanego

Dzień ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 1997 roku przypadający corocznie 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego.