Cały dzień

Światowy Dzień Chorych na Trąd

Zgromadzenie, od kilkudziesięciu lat, podejmuje posługę w szpitalu dla chorych na trąd w Gioia del Colle we Włoszech. Dla wielu osób dotkniętych trądem, szpital Colonia Hanseniana stał się drugim domem.

Rekolekcje dla sióstr

W celu osiągnięcia ducha modlitwy siostry odprawiają roczne rekolekcje, w czasie których wspólnie odnawiają śluby zakonne.