• Flaga Ukrainy
Cały dzień

Tydzień Modlitw o jedność chrześcijan

Pod hasłem „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” od 18 do 25 stycznia przebiegać będzie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.