Archiwum wpisów

„Na ziemi nie trzeba się przywiązywać do niczego, nawet do najniewinniejszych rzeczy,
gdyż zabraknie ich wam w chwili, gdy najmniej o tym się myśli.
Jedynie to, co wieczne, może nas zadowolić”.

(św. Teresa od Dzieciątka Jezus)

Schola dziecięca “Boże Nutki”

W sobotę 26 września 2020 roku odbyło się spotkanie scholi dziecięcej “Boże Nutki”, która śpiewa podczas Mszy świętej dla dzieci w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu. Opiekunem scholi obecnie jest s. Bogumiła Ptasińska.

Katecheza Jubileuszowa na 25-lecie Misji św. Teresy

Dokładnie 25 lat temu ukazał się pierwszy artykuł o francuskim ruchu modlitwy za kapłanów, który dał początek Misji św. Teresy w Polsce. To wspólnota rodzin, dzieci, młodzieży i dorosłych modlących się za kapłanów. Należy do niej ponad 2,5 tys. osób. Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się 26 września w Niepokalanowie.

Nowenna do św. Teresy – Dzień 9

Święta Teresa w swojej drodze codziennego kroczenia nie zatrzymała się sztywno na duchowości Karmelu, lecz wzbogaciła ją o drogę zawierzenia, całkowitego zdania się i skoncentrowania na Bogu, stawiając za przykład dziecko.

Nowenna do św. Teresy – Dzień 8

Małość Teresy bierze swój początek z jej wielkiej zażyłości, miłości i więzi z Maryją. Mała droga: droga miłości, pokory, prostoty jest właściwie drogą, którą przeszła Maryja. Teresa odkrywa tę prawdę bardzo wcześnie. Jednak niewiele o tym mówi, jest to niejako jej sekret, ale ona żyje jak Maryja - miłością, prostotą i pokorą.

Nowenna do św. Teresy – Dzień 7

Wszyscy Święci rozumieli, że nie można wieść wygodnego życia, kiedy idzie się w ślad za Ukrzyżowanym Panem. Wyrzeczenie, asceza jest nie tylko moralnym obowiązkiem, ale i moralnym przywilejem. Bóg nie chce, byśmy czyniły coś, co przekracza nasze możliwości. Spróbujmy dać Mu niewielki znak, że chcemy zapominać o sobie, aby On mógł w nas wzrastać.

Nowenna do św. Teresy – Dzień 6

Miłość praktyczna św. Teresy nie była czystym owocem jej temperamentu czy cech naturalnych. Rodziła się ona z wysiłku i decyzji woli: „Piszę o miłości braterskiej: to jest czas jej praktykowania... jest wszystkim na ziemi. Kocha się Dobrego Boga według miary w jakiej się ją praktykuje”.

XXVI Niedziela zwykła

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że Królestwo Boże może być udziałem wszystkich, którzy do niego zdążają. Nie są wykluczeni ani grzesznicy, ani nierządnice, którzy do nieba mogą wejść przed nami. Jezus kieruje zaproszenie do wszystkich, ale od nas zależy na ile pozwolimy przeniknąć się Słowu Boga.  

Nowenna do św. Teresy – Dzień 5

Współpraca z Duchem Świętym prowadzi Teresę do odkrycia małej drogi. Będąc w Karmelu i poszukując swojej drogi ku świętości szukała natchnienia w Piśmie świętym. Z niego czerpała moc i siłę, tu szukała światła.

Nowenna do św. Teresy – Dzień 4

Wielki wpływ na nawiązanie przyjaźni z Jezusem Chrystusem, na kształtowanie jej przez św. Teresę ma niewątpliwie środowisko rodzinne. Rodziców Teresy ożywia głęboka wiara. Teresa doskonale przypomina sobie szczęśliwe dni swego dzieciństwa. Zaraz po przebudzeniu odmawia z Pauliną modlitwy, bardzo często w ciągu dnia oddaje swe serce Panu Bogu, posługując się formułą, której się nauczyła od Matki.

Nowenna do św. Teresy – praktyczne wskazówki

Nowenna jest to dziewięciodniowe nabożeństwo błagalne, rozpoczynające zwykle obchody święta patronalnego. Rozpoczynając Nowennę do św. Teresy od Dzieciątka Jezus prezentujemy wskazówki do jej pobożnego odprawienia. Proponujemy rozważania na każdy dzień Nowenny, które znajdziecie na SoundCloud oraz Koronkę Dziecięctwa Duchowego jak również Litanię do św. Teresy. Niech przedstawione propozycje będą dobrą okazją do odprawienia Nowenny, jak również pogłębienia duchowości małej drogi.