• Flaga Ukrainy

Wideoteka

“Nie przestaje nas wabić czar tego świata, ale to przecież ulotny dym… a nam pozostaje rzeczywistość.
Otóż tak, życie jest skarbem… każda chwila jest wiecznością,
radosną wiecznością, wiodącą do nieba”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Prezentujemy na tej stronie wybór krótkich filmów związanych z życiem terezjańskiej wspólnoty zakonnej. Znajdziesz tutaj filmy o historii naszego Zgromadzenia, filmy opowiadające o naszym Założycielu, relacje filmowe z aktualnych wydarzeń Zgromadzenia, a także filmy o charakterze ewangelizacyjnym. Obraz wideo stał się językiem naszych czasów. Jest on naturalnym sposobem komunikacji, a zarazem bardzo pojemnym medium informacyjnym, które przemawia jednocześnie obrazem, dźwiękiem i tekstem. Zachęcamy do oglądania i polecania naszych filmów innym. Więcej filmów można znaleźć na naszym kanale YouTube.

Biskup Adolf Piotr Szelążek

Od chwili powołania do życia naszego Zgromadzenia, Założyciel i Wspólnota Zakonna zostały złączone duchowymi więzami terezjańskiej drogi życia. Biskup Założyciel otaczał ojcowską opieką nowopowstałe Zgromadzenie. Troszczył się nie tylko o wzrost duchowy, ale też żywo interesował się materialnymi potrzebami sióstr. We wszystkich trudnościach pobudzał i zachęcał do ufności i powierzania się Ojcowskiej dobroci Boga. Biskup Szelążek, mimo więzienia i wygnania, aż do śmierci nosił w sobie wielkie pragnienie rozwoju Zgromadzenia, jak również modlił się o jego wzrost duchowy i liczebny.  Z perspektywy minionych lat jeszcze bardziej staje się czytelne, że Bóg w niezmiennej i odwiecznej miłości wybrał go do realizacji swych zbawczych planów. Można by powiedzieć, że Bóg – Pan czasu i wieczności – dla którego trwa wieczne „teraz”, z utęsknieniem wyczekiwał na dzień narodzin Adolfa Piotra Szelążka, aby za jego pośrednictwem, powstało Zgromadzenie, którego zadaniem i przywilejem będzie: „Szerzyć miłość dla Najwyższej Miłości”.

m. Lucyna Lubińska

bp Wiesław Śmigiel
WZÓR DLA DZISIEJSZEGO KOŚCIOŁA

Biskup Adolf Piotr Szelążek był wyjątkowym kapłanem i wybitnym patriotą. Pomimo wielu bolesnych doświadczeń, do końca swoich dni pozostał wierny Boskim przykazaniom oraz oddany w służbie drugiemu człowiekowi. W wyjątkowo trudnych momentach historii Kościoła oraz polskiego Narodu był odważnym świadkiem Chrystusa, znoszącym dla Niego liczne prześladowania i cierpienia. Może być dzisiaj wspaniałym wzorem dla kapłanów, którzy jak on muszą bronić Prawdy, dając odpór ateizacji i fałszywym ideologiom.

Obejrzyj film w YouTube »

bp Witalij Skomarowski
PASTERZ ODRODZONEJ DIECEZJI

W dniu 24 lutego 1926 roku, z wielką troską i lękiem, powierzając się Opatrzności Bożej, biskup Adolf Piotr Szelążek obejmował rządy w odrodzonej diecezji łuckiej. Wiedział z jakimi wyzwaniami będzie musiał się zmierzyć. Struktura narodowościowa Kresów, a także agresywny ateizm i bolszewizm były śmiertelnymi zagrożeniami. Mimo to, w ciągu kilku przedwojennych lat zdołał wspaniale rozwinąć kościół na Wołyniu. Nie opuścił swojej wspólnoty w najtrudniejszych chwilach, czego omal nie przypłacił życiem.

Obejrzyj film w YouTube »

s. Hiacynta Augustynowicz
ŻYCIE, POSŁUGA, PAMIĘĆ

Był wspaniałym apostołem Chrystusa oraz zaangażowanym w sprawy publiczne patriotą. Pozostawił po sobie trwały ślad w sercach i pamięci wielu Polaków z Mazowsza i Wołynia. Był znakomitym nauczycielem, wychowawcą i kaznodzieją, a także organizatorem życia publicznego i mężem stanu. Rozwijał katolickie wspólnoty i struktury Kościoła, a ponadto angażował się w działalność wielu organizacji świeckich. Historia jego życia stawia go pośród najwspanialszych postaci zasłużonych dla Polski XIX i XX wieku.

Obejrzyj film w YouTube »

s. Bonifacja Śliżewska
ŻYWA PAMIĘĆ W DIECEZJI ŁUCKIEJ

Diecezja łucka zyskała w posłudze biskupa Szelążka mądrego i oddanego przewodnika, którego największą zasługą było przygarnięcie znacznej części kresowego społeczeństwa do wspólnoty Kościoła. Odrodzenie wiary na Wołyniu było w znacznym stopniu efektem jego mądrości, wytężonej pracy i wytrwałości. Za jego przyczyną życie religijne na Wołyniu otrząsnęło się z marazmu. Wciąż trwa na Kresach pamięć o pasterzu, którego życie zadziwia i fascynuje.

Obejrzyj film w YouTube »

prof. Leszek Zygner
POSŁUGA I PAMIĘĆ W PŁOCKU

Biskup Adolf Piotr Szelążek związał z Płockiem większość swego kapłańskiego posługiwania. Studiował w płockim Seminarium Duchownym (1883-1888), a następnie pracował w płockim Konsystorzu Generalnym (1893-1904). Prowadził ponadto rozległą działalność duszpasterską, edukacyjną i społeczną. Był wybitnym kapłanem, a także przedstawicielem Kościoła w pracach mających na celu wypracowanie i zawarcie konkordatu między Polską i Stolicą Apostolską. Drugą połowę życia spędził na Wołyniu.

Obejrzyj film w YouTube »

prof. Leszek Zygner
KALENDARIUM ŻYCIA BISKUPA SZELĄŻKA

Życie biskupa Adolfa Piotra Szelążka przypadło na wyjątkowo burzliwy okres dziejów Europy i Polski. Urodził się pod zaborami i doczekał odzyskania przez Polskę niepodległości. Przeżył dwie, straszne wojny światowe. Angażował sie w odbudowę struktur Kościoła w odrodzonej Polsce i na Kresach Wschodnich. Doświadczył radości pozytywistycznej pracy oraz cierpień podwójnej okupacji. Swojej wierności Chrystusowi i Kościołowi omal nie przypłacił życiem.

Obejrzyj film w YouTube »

s. Hiacynta Augustynowicz
PROCES BEATYFIKACYJNY

Zadaniem współczesnego pokolenia jest troska o to, aby świadectwo heroicznej miłości i wierności zostało odkryte i zachowane w pamięci Kościoła. Rozpoczęty w 2013 roku proces beatyfikacyjny ma na celu udokumentowanie pełnego zakresu apostolskiej misji realizowanej przez Biskupa, by móc bez jakichkolwiek wątpliwości utwierdzić się w przekonaniu o świętości jego życia. Proces jest obecnie w fazie rzymskiej.

Obejrzyj film w YouTube »

Eugeniusz Buchałko
KURIA BISKUPA SZELĄŻKA W ŁUCKU

Eugeniusz Buchałko, student czwartego roku Wołyńskiego Seminarium Duchownego w Łucku, opowiada o historii i dniu dzisiejszym podominikańskiego klasztoru w Łucku. Przed II Wojną Światową, w budynku klasztornym mieściła się kuria diecezji łuckiej, której ordynariuszem był biskup Adolf Piotr Szelążek – założyciel Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Dziś funkcjonuje w tym miejscu prawosławne seminarium duchowne.

Obejrzyj film w YouTube »

hm. Aleksander Radica
PATRON HARCERZY Z HUFCA “WOŁYŃ”

Harcmistrz Aleksander Radica, komendant harcerskiego hufca “Wołyń”, opowiada o drużynach ze Zdołbunowa, które obrały na swoich patronów biskupa Adolfa Piotra Szelążka oraz świętą Teresę od Dzieciątka Jezus. Świętość życia Teresy z Lisieux oraz jej wierność Kościołowi i heroizm cnót Adolfa Piotra Szelążka (ordynariusza łuckiego) są wzorem dla dzisiejszej młodzieży z polskich i ukraińskich rodzin.

Obejrzyj film w YouTube »