• Flaga Ukrainy

Słuchowiska

„Panie, jestem za mała, by nakarmić twe dzieci; jeśli chcesz dawać im przeze mnie to, co każdemu
jest potrzebne, napełnij moją małą dłoń Twoimi skarbami, a ja pozostając w Twych ramionach
i nie odwracając głowy, będę obdarzać duszę, która do mnie przyjdzie”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Ważnym elementem działalności apostolskiej Zgromadzenia jest formacja duchowa dzieci i młodzieży. Siostry realizują wychowanie religijne poprzez katechezę w szkole oraz w placówkach wychowawczych. Istotnym elementem apostolstwa wśród dzieci i młodzieży są rekolekcje, dni skupienia oraz duszpasterstwo w dziecięcych i młodzieżowych wspólnotach. Siostry Terezjanki w swojej pracy korzystają z nowych form i metod nauczania, dostosowanych do mentalności współczesnego młodego człowieka. Prezentowane treści mogą być pomocą w przygotowaniu i przeprowadzeniu katechezy oraz w spotkaniach formacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Teresa przyjaciółka na zawsze

Książka Ingeborga Oberedera: „Teresa przyjaciółka na zawsze” to propozycja dla najmłodszych w poznaniu i pokochaniu św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W opowieści spotykamy głównych bohaterów: Anitę i Marcina, którzy poznając życie św. Teresy, stają się jej przyjaciółmi i naśladowcami w zwykłej codzienności. Słuchowisko przygotowane przez siostrę Bogumiła Urszula Ptasińska pozwoli najmłodszym słuchaczom lepiej poznać historię życia świętej Teresy z Lisieux.

SPRÓCHNIAŁY SZCZEBEL

Część pierwsza opowiada o nieszczęśliwym wypadku chłopca podczas spaceru w lesie. Pokazuje, jak ważne jest zaufanie i zawierzenie Bogu, szczególnie w trudnych sytuacjach, których często doświadczamy w naszym życiu.

Zobacz w YouTube »

WUJEK HENRYK DODAJE OTUCHY

Część druga opowiada o tym, jak wujek Henryk zachęca rodzinę, by modliła się w intencji chorego Marcina przez wstawiennictwo św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która chętnie pomaga z nieba i zsyła swoje łaski.

Zobacz w YouTube »

POMOC Z NIEBA

Część trzecia opowiada o cudownym uzdrowieniu Marcina przez wstawiennictwo św. Teresy z Lisieux. Chłopiec wraca ze szpitala do domu, a wdzięczna i szczęśliwa rodzina wiesza w domu obraz świętej Teresy.

Zobacz w YouTube »

GORĄCZKA PRZED PODRÓŻĄ

Część czwarta opowiada o przygotowaniach rodziny przed podróżą do Lisieux. Dzieci podczas wyjazdu będą mogły lepiej poznać św. Teresę dzięki lekturze „Dziejów duszy”, które zawierają historię jej życia i powołania.

Zobacz w YouTube »

TERESA I JEJ RODZICE

Część piąta opowiada o rodzicach i rodzeństwu św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz o tym, jak przyszła na świat mała Tereska. Inspiruje do modlitwy przez wstawiennictwo świętych Ludwika i Zeli Martin.

Zobacz w YouTube »

WYBIERAM WSZYSTKO

Część szósta opowiada o wydarzeniu z życia św. Teresy, gdy postanowiła zawsze wybierać wszystko co się podoba Bogu. Zachęca słuchaczy do okazywania miłości Bogu przez wybieranie tego, co jest zgodne z jego wolą.

Zobacz w YouTube »

TANIEC NA BECZCE Z WAPNEM

Część siódma opowiada o śnie czteroletniej Tereski, dzięki któremu odkryła, że obecność Boga w sercu człowieka zapewnia mu bezpieczeństwo i ochronę. Jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga!

Zobacz w YouTube »

MAMA I MATECZKA

Część ósma opowiada o chorobie i śmierci pani Zelii Martin. Mama św. Teresy umarła, gdy dziewczynka ma zaledwie 4 i pół roku. Po śmierci mamy św. Teresą zaopiekowała się jej siostra Paulina nazywana “mateczką”.

Zobacz w YouTube »

TERESA I JEJ KRÓL

Część dziewiąta opowiada o niezwykłej relacji pomiędzy św. Teresą i jej ojcem Ludwikiem Martin, który po śmierci żony starał się okazać najmłodszej córce, jak najwięcej miłości i czułości.

Zobacz w YouTube »

Wskazówki na małej drodze do nieba

„Wskazówki na małej drodze do Nieba”, to cykl komentarzy na temat drogi dziecięctwa duchowego czyli małej drogi św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W podróż, wraz ze św. Teresą zaprasza nas siostra Bogumiła Ptasińska, która przedstawia nam istotne wskazówki, pomocne w kroczeniu małą drogą.  Zapraszam Cię do wyruszenia w podróż mała drogą do Nieba już dziś.

ZAPROSZENIE

Zapraszam Cię w podróż po małej drodze św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W prezentowanym cyklu “Wskazówek po małej drodze” znajdziesz istotne elementy, które są kluczowymi elementami małej drogi. W pierwszym komentarzu siostra Bogumiła wyjaśnia czym w ogóle jest mała droga, i kto może nią kroczyć?

Zobacz w YouTube »

POKORA

Pokora, to pierwsza wskazówka na małej drodze do Nieba. Według św. Teresy z Lisieux pokora zakłada świadomość swojej niedoskonałości i nędzy, dlatego tak bardzo potrzebujemy w naszych codziennych zmaganiach miłosiernej Miłości Boga. Być pokornym na małej drodze to szukać prawdy o sobie, Bogu i drugim człowieku.

Zobacz w YouTube »

PROSTOTA

Prostota, to druga wskazówka na małej drodze do Nieba. Teresa umiała połączyć wyrozumiałą miłość i słodycz z mocą, stanowczością i gniewem. Wszystkie cnoty spotykały się u niej w stałej równowadze. Św. Teresa mówiła: “Niech Cię pociąga, to co proste i zwyczajne, wypełniaj swoje obowiązki z miłością”.

Zobacz w YouTube »

ZAUFANIE

Zaufanie, to trzecia wskazówka na małej drodze do Nieba. Postawa zaufania u św. Teresy od Dzieciątka Jezus związana jest z oczekiwaniem. Teresa jest przekonana, że im bardziej ufamy, tym więcej łask otrzymujemy. Siostra Bogumiła podpowiada nam, co zrobić, aby kształtować w sobie postawę zaufania.

Zobacz w YouTube »

RADOŚĆ

Radość, to czwarta wskazówka na małej drodze do Nieba.  Bóg obdarza nas każdego dnia ogromem swoich łask. Kiedy człowiek dostrzega w swoim życiu dobroć Boga, w sercu rodzi się wdzięczność. Dla św. Teresy źródłem największej radości była myśl o Niebie. Siostra Bogumiła podpowiada nam jak być radosnym w życiu.

Zobacz w YouTube »

MODLITWA

Modlitwa, to piąta wskazówka na małej drodze do Nieba. Modlitwa na małej drodze jest istotnym elementem w rozwoju naszej relacji z Jezusem. Czego najbardziej potrzebujemy na modlitwie, co zrobić by nasza modlitwa była miła Bogu, jakie trudności miała św. Teresa na modlitwie?

Zobacz w YouTube »

MIŁOŚĆ

Miłość, to szósta wskazówka na małej drodze do Nieba. Miłość nadaje sens naszemu istnieniu, jest najwyższą wartością w życiu każdego człowieka. Bóg jest miłością. To właśnie miłość stała się celem całego życia Teresy i motorem wszystkich jej czynów. Odkrywając swoje powołanie św. Teresa wyznała: „Miłość dała mi klucz do mego powołania”.

Zobacz w YouTube »