• Flaga Ukrainy

Mapy domów zakonnych

„Ziemia jest miejscem naszego wygnania, jesteśmy wędrowcami zmierzającymi do naszej
ojczyzny, nic nie szkodzi, że nie idziemy tą samą drogą, jedynym jej kresem jest bowiem
niebo, w którym się połączymy, aby nie rozstać się już nigdy”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Przedstawione poniżej mapy prezentują blisko sześćdziesięciu lokalizacji, w których przebywały i pracowały siostry Terezjanki w okresie od dnia swojego formalnego zaistnienia w roku 1936, do dnia dzisiejszego. Mapy przedstawiają trzy kategorie miejsc: (1) miejsca, w których znajdują się czynne domy zakonne Zgromadzenia, (2) miejsca, w których domy zakonne Zgromadzenia już nie istnieją oraz (3) miejsca, w których siostry Terezjanki przebywały czasowo lub tylko pracowały. Lokalizacje większość przedstawionych na mapach miejsc jest dobrze udokumentowana, ale są również takie lokalizacje (istniejące w okresie przedwojennym i wojennym), które wymagają zweryfikowania. Dotyczy to w szczególności miejscowości Bielin, Bystrzyca, Kuty, Chrynów, Kupracze, Solec Kujawski i Żarnów.

Dla ułatwienia analiz, przygotowane zostały mapy prezentujące miejsca pobytu i pracy sióstr Terezjanek w trzech okresach historycznych – przedwojennym, wojennym i powojennym. Interaktywna mapa w serwisie Google Maps oraz mapy historyczne opracowane zostały przez Tomasza Domańskiego we współpracy z siostrą Dawidą Prusińską. Lokalizacje domów zakonnych oznaczone są również na mapach przedwojennych kresów wschodnich przygotowanymi przez Andrzeja Mielcarka dla portalu Strony o Wołyniu.  Zawartość informacyjna map jest efektem wspólnego wysiłku sióstr Beniaminy Karwowskiej, Dawidy Prusińskiej, Hiacynty Augustynowicz oraz Tomasza Domańskiego.

Interaktywna mapa domów zakonnych

Mapa prezentuje domy zakonne w trzech kategoriach: domy istniejące, domy nieistniejące oraz miejsca czasowego pobytu i pracy sióstr Terezjanek. Kliknięcie znacznika na mapie udostępnia dodatkowe informacje o wskazanej lokalizacji.

  Domy zakonne istniejące     Domy zakonne nieistniejące     Miejsca pracy lub czasowego pobytu sióstr Terezjanek

Miejsca pobytu i pracy sióstr Terezjanek w okresie przedwojennym 1936-1939

Mapy poniżej prezentują miejsca pobytu i pracy sióstr Terezjanek na terytorium II Rzeczypospolitej, które obejmowało fragmenty dzisiejszej Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy. W okresie przedwojennym siostry Terezjanki były najbardziej aktywne w powiatach Luboml i Krzemieniec. W Maszowie, Lubomlu, Jagodzinie i Załużu mieściły się domy zakonne. W pozostałych miejscowościach siostry pracowały lub przebywały czasowo.

  Domy zakonne istniejące     Domy zakonne nieistniejące     Miejsca pracy lub czasowego pobytu sióstr Terezjanek

Miejsca pobytu i pracy sióstr Terezjanek w okresie II Wojny Światowej, 1940-1945

W okresie II Wojny Światowej siostry Terezjanki pozostawały w rozproszeniu. Po deportacjach z przedwojennych kresów wschodnich na tereny obecnej Polski, poszukiwały miejsca dla siebie na Dolnym Śląsku, Warmii i Mazurach. Matka Maria Kubasiewicz opuściła dom w Maszowie 22 września 1939 roku i do 20 grudnia 1939 roku przebywała w miejscowości Świerże nad Bugiem. Następnie przedostała się do majątku Alicji Byszewskiej „Tereswola” w Woli Szydłowskiej. Mieszkała tam i pracowała razem z kilkoma siostrami prawdopodobnie w latach 1940-1941. W roku 1941 siostry Terezjanki przeniosły się do Wyszyn koło Mławy i przebywały tam do połowy roku 1945. Następnie przeniosły się do położonego w tym samym rejonie Stupska, gdzie pozostały do roku 1948.

  Domy zakonne istniejące     Domy zakonne nieistniejące     Miejsca pracy lub czasowego pobytu sióstr Terezjanek

Miejsca pobytu i pracy sióstr Terezjanek w okresie powojennym, 1946-2020

Od roku 1940 do dnia dzisiejszego zamieszkują w Ostrowi Mazowieckiej. Od roku 1946 do dziś prowadzą swoją działalność w Ścinawce Dolnej. Przez wiele lat posiadały swój dom główny w Rychnowie i Piotrkowie Kujawskim, a od roku 1967 mają swoja główną siedzibę w Podkowie Leśnej.

  Domy zakonne istniejące     Domy zakonne nieistniejące     Miejsca pracy lub czasowego pobytu sióstr Terezjanek