• Flaga Ukrainy

Katechezy o katechezie

„Naszym powołaniem nie jest praca żniwiarza na łanach dojrzałego już zboża. Jezus nie mówi do nas:
«Spuście oczy, popatrzcie na pola i idźcie żąć.» Nasz misja jest daleko wznioślejsza. Oto słowa Jezusa:
«Podnieście oczy i popatrzcie…Popatrzcie, jak wiele w moim niebie jest miejsc pustych,
waszym zadaniem jest je zapełnić, jesteście moimi Mojżeszami modlącymi się na górze»”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Ważną misją apostolskiej działalności Zgromadzenia jest katechizacja dzieci i młodzieży, która jest jedną z głównych form apostolstwa. Realizowana jest najczęściej na lekcjach religii prowadzonych w szkołach i w placówkach wychowawczych, zaś uzupełniającą formą katolickiej formacji duchowej są rekolekcje, dni skupienia oraz duszpasterstwo w młodzieżowych wspólnotach. Siostry Terezjanki w swojej pracy korzystają z nowych form nauczania, dostosowanych do mentalności współczesnego młodego człowieka. Niniejsza strona o charakterze katechetycznym dedykowana jest katechetom, świeckim, rodzicom i opiekunom jako wsparcie w procesie edukacyjnym i ewangelizacyjnym. Prezentowane treści mogą być pomocą w przygotowaniu i przeprowadzeniu katechezy oraz być wykorzystywane w spotkaniach formacyjnych dla dzieci i młodzieży. 

Siostra Renata Dzikielewska, w prezentowanym cyklu: „Katecheza i o katechezie” przybliża tematykę związaną z wychowywaniem w wierze dzieci i młodzieży oraz formacji osób ochrzczonych. Odnosi się do fundamentów wiary chrześcijańskiej. Dzieli się również swoim doświadczeniem z wieloletniej posługi katechetycznej oraz pracy jako konsultant ds. nauczania lekcji religii. Jako wieloletni pracownik Centrum Edukacji Nauczycieli i ceniona katechetka, z pasją i oddaniem podejmowała pracę wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, realizując wychowawcze posłannictwo Sióstr Terezjanek. Niniejszy cykl: „Katecheza i o katechezie” jest próbą podzielenia się z osobami zainteresowanymi wiarą i religią swoim doświadczeniem. Jest niejako długiem spłacanym w czasie za teologiczne wykształcenie na Uczelni Katolickiej i próbą zainteresowania tematyką religijną ludzi obecnie szukających drogi do Boga. W zamyśle Siostry jest postanowienie, by w kolejnych odcinkach znalazła się odpowiedź na tematy podane przez osoby zainteresowane tym zagadnieniem: „Katecheza i o katechezie”.

Siostra Renata Teresa Dzikielewska po wstąpieniu do Zgromadzenia i początkowej formacji, zaczęła swoją przygodę z katechizacją dzieci i młodzieży w różnych miastach naszej Ojczyzny; tam, gdzie mamy swoje domy. Były to: Ostrów Mazowiecka, Ostróda i Suwałki. Początki nauczania przypadły na lata, gdy tkwiliśmy w reżimie komunistyczym, więc nauczanie odbywało się w salach katechetycznych, a od roku 1990 w szkołach. Od roku 2000 Siostra rozpoczęła swoją przygodę z osobami dorosłymi, szczególnie katechetami poprzez pracę w Centrum Edukacji Nauczycieli w charakterze nauczyciela konsultanta ds. nauczania lekcji religii. Praca polegała na prowadzeniu szkoleń, które miały na celu podniesienie jakości pracy nauczycieli religii, korelacji lekcji religii z innymi przedmiotami szkolnymi, wprowadzeniu metod aktywizujących w nauczaniu, wprowadzeniu regionalizmu, oceniania w wymiarze pomiaru dydaktycznego, zastosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej na lekcjach religii, realizacji podstawy programowej w nauczaniu lekcji religii itp. Jest to bogate doświadczenie, które Zgromadzenie stara się obecnie wykorzystać w celu podzielenia się doświadczeniami Siostry z innymi osobami, które są zainteresowane nauczaniem lekcji religii.