• Flaga Ukrainy

Galerie

„Wstępuję do nieba…dochodzę do Ojczyzny, odnoszę zwycięstwo!
Wstąpię do miejsca zamieszkania wybranych, ujrzę piękno, którego ludzkie oko nie widziało,
usłyszę symfonię, której ucho nigdy nie słyszało, doznam radości,
których serce nigdy nie zakosztowało”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

W galeriach prezentowanych na tej stronie znajduje się wybór fotografii o szczególnym znaczeniu dla historii i duchowości naszego Zgromadzenia. Każda galeria to opowiedziana obrazem historia, która wyznacza kolejne kamienie milowe w dziejach Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Każdą galerię poprzedzamy zwięzłym wstępem do jej tematu, a dodatkowo opisujemy każdą fotografię, która ma dla nas znaczenie dokumentu archiwalnego. Pierwsza galeria prezentuje naszą Patronkę. Druga opowiada o naszym Założycielu, zaś kolejne relacjonują nasze dzieje i współczesne wydarzenia. Fotografie pochodzą z naszego archiwum, z archiwum sióstr Karmelitanek z Lisieux oraz z innych źródeł. Chronione prawami autorskimi, dlatego prosimy o kontakt w przypadku potrzeby ich wykorzystania. 

Święta Teresa z Lisieux

Patronką i opiekunką Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, zgodnie z wolą Założyciela, jest św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Źródłem duchowości Zgromadzenia jest „Mała droga dziecięctwa duchowego” św. Teresy – młodej karmelitanki z Lisieux. Centrum terezjańskiej duchowości stanowi miłość oparta na głębokiej wierze i pełnym zawierzeniu Bogu, na wzór małego dziecka, które bezgranicznie ufa swoim rodzicom. Zawołaniem Zgromadzenia Sióstr Terezjanek są słowa Patronki: „Szerzyć miłość dla Najwyższej Miłości!”. Są one wezwaniem do nieustannego dawania świadectwa o miłości Bożej przez codzienne modlitwy, posługi i duchową refleksję.

Sługa Boży biskup Adolf Piotr Szelążek

Założycielem Zgromadzenia jest ksiądz biskup Adolf Piotr Szelążek, ordynariusz diecezji łuckiej na Wołyniu. Odznaczał się wybitnymi zdolnościami umysłowymi, gorliwością kapłańską, sumiennością w pracy duszpasterskiej i pobożnością. Jednym z podstawowych rysów Jego charakteru było miłosierdzie dla opuszczonych, doświadczonych przez los i dotkniętych chorobą. Biskup Szelążek, zafascynowany drogą duchowego dziecięctwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus, oparł swą posługę pasterską na bezgranicznej miłości, ufności i całkowitym zdaniu się na wolę Bożą. Pragnął, by duchowość św. Teresy z Lisieux rozwijała się w duszach osób powierzonych jego pasterskiej opiece. Dla realizacji tego pragnienia, 1 sierpnia 1936 roku, powołał do istnienia Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Misję Zgromadzenia określił w dekrecie erygującym, który zalecał pierwszym Terezjankom podejmowanie starań „aby zapewnione było dobre wychowanie i kształcenie młodzieży obojga płci w szkołach i zakładach wychowawczych”.

Historia Zgromadzenia

Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus zostało powołane do życia aktem erekcyjnym 1 sierpnia 1936 roku przez księdza biskupa Adolfa Piotra Szelążka w Łucku na Wołyniu. Od początku swojego istnienia siostry podejmowały pracę apostolską wśród dzieci i młodzieży w społecznościach wyznania katolickiego i prawosławnego. Po zajęciu Diecezji Łuckiej przez Armię Czerwoną, Siostry Terezjanki opuściły domy zakonne i rozjechały się do swoich rodzin. Mimo rozproszenia, nadal posługiwały wszędzie tam, gdzie były potrzebne. Po II Wojnie Światowej zostały przesiedlone z Wołynia na Ziemie Odzyskane i rozpoczęły organizowanie zakonnego życia w nowych granicach Polski na Dolnym Śląsku, Warmii i Mazurach. Mimo wielu trudności, jakie napotkały w powojennym ustroju socjalistycznym, wytrwale kontynuowały dzieło zlecone im przez Założyciela. W 1991 roku Zgromadzenie zostało włączone do Rodziny Karmelitańskiej, a w 1993 roku otrzymało status zakonnego instytutu habitowego na prawie papieskim. Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus nieprzerwanie realizuje swoje posłannictwo od ponad osiemdziesięciu lat, czerpiąc inspirację i siły z duchowej spuścizny św. Teresy od Dzieciątka Jezus, z przykładu życia i myśli duchowych biskupa Adolfa Piotra Szelążka. Słowa Założyciela: „Gdy więc stygnie w duszach ludzkich miłość Boża, dla której rozpalania przyszedł Chrystus Pan na ziemię, wznowienie jej osiągane jest nowymi sposobami…” zobowiązują siostry Terezjanki do nieustannego odczytywania znaków czasu i ciągłego poszukiwania nowych sposobów wzniecania płomienia miłości Bożej w ludzkich sercach.