• Flaga Ukrainy

Biblioteka

„Nie gardzę głębokimi myślami, które karmią duszę i jednoczą ją z Bogiem, ale dawno już
zrozumiałam, że nie trzeba się na nich opierać i uzależniać doskonałości od wielkiej ilości
otrzymanego światła. Najpiękniejsze myśli są niczym bez uczynków”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Znajdziesz na tej stronie wiele wartościowych książek, z którymi po które na pewno warto sięgnąć. Dotyczą one nie tylko historii i działalności Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, ale również problematyki teologicznej, moralnej i zwyczajnej szarej codzienności. Znajdziesz wśród polecanych tu lektur także interesujące opowiadania oraz skłaniające do refleksji biografie. Prezentowane publikacje możesz czytać online, albo bezpłatnie  pobrać. Nie możesz jednak robić z nich komercyjnego użytku. Przygotowaliśmy je tyko dla Ciebie.

Początki Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus

W okresie międzywojennym (1918-1939) powstało w Polsce kilka zgromadzeń zakonnych, które ostatecznie uformowały się do­piero po drugiej wojnie światowej. Należy do nich Zgromadzenie sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, kanonicznie erygowane w roku 1936 w diecezji łuckiej. Niniejsza praca prezentuje genezę i początkowy okres formowania się Zgromadzenia oraz uzyskania przez nie pewnej stabilizacji wewnętrznej (lata 1936-1965).  W opracowaniu wykorzystano źródła rękopiśmienne ocalone w czasie wojny i inne wytworzone już po wojnie, zebrane w archiwum Zgromadzenia. Źródła pisane porównane zostały ze wspomnieniami i wyjaśnieniami świadków historii. W ten spo­sób powstał krótki opis historyczno-prawny prezentujący genezę Zgromadzenia oraz jego organizację i działalność w ciągu początkowych 30 lat istnienia.

Joachim Roman Bar
POCZĄTKI ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS (1936-1965)

Publikacja w pliku PDF »

W heroicznym porywie miłości

Wybór myśli i porad przedstawionych w książce jest zaproszeniem do odkrycia duchowej małej drogi św. Teresy od Dzieciątka Jezu oraz źródeł mądrości biskupa Adolfa Piotra Szelążka. Świętą Teresę od Dzieciątka Jezus i biskupa Adolfa Piotra Szelążka łączyła wierna duchowa przyjaźń. Biskup łucki w duchowości św. Teresy z Lisieux widział środek do moralnej odnowy swojej diecezji oraz przywrócenia w świecie pełnej ufności, dziecięcej postawy wobec Boga Ojca.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus, bp Adolf Piotr Szelążek
W HEROICZNYM PORYWIE MIŁOŚCI

Publikacja w pliku PDF »

Zapatrzony w Małą Świętą

Książka prezentuje wybór tekstów biskupa Adolfa Piotra Szelążka świadczących o jego przywiązaniu do duchowości św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Duchowa przyjaźń ze świętą Teresą miała niewątpliwy wpływ na duszpasterską posługę biskupa Szelążka. Świadczy o tym przywoływanie Małej Świętej niemal we wszystkich okolicznościach życia, a zwłaszcza w trudnościach związanych z biskupią posługą na Wołyniu. Święta Teresa jest patronką diecezji łuckiej od roku 1928 i jej popularność na Kresach trwa po dziś dzień, pomimo wielu dziesięcioleci prześladowań za wiarę.

bp Adolf Piotr Szelążek
ZAPATRZONY W MAŁĄ ŚWIĘTĄ

Publikacja w pliku PDF »

Biskup Szelążek w Zamku Bierzgłowskim

Publikacja przedstawia ostatni okres życia Sługi Bożego nieopodal Torunia. Jest to jedyne opracowanie, które szczegółowo opisuje ostatni okres życia biskupa. Autor często odwołuje się do słów samego biskupa, a także świadectw osób, które go wspominały. Książka pozwala wniknąć w duchowe bogactwo myśli i doświadczeń biskupa Szelążka. Opisuje jego aktywną działalność do kresu życia, chorobę, śmierć i pogrzeb.

dk Waldemar Rozynkowski
BISKUP SZELĄŻEK W ZAMKU BIERZGŁOWSKIM

Publikacja w pliku PDF »

Wierny świadek Chrystusa

Jest to jedna z pierwszych pozycji, która całościowo zaprezentowała życie, posługę i działalność biskupa Adolfa Piotra Szelążka, przypominając tę wielką i zasłużoną dla Kościoła postać. Na szczególną uwagę zasługuje sylwetka duchowa kandydata na ołtarze. Duchowość biskupa może fascynować, skłaniać do refleksji i pociągać w szczególności tych, którzy szukają autorytetów i mistrzów życia duchowego.

s. Beniamina Karwowska
WIERNY ŚWIADEK CHRYSTUSA

Publikacja w pliku PDF »