• Flaga Ukrainy

Autorzy

„Czynić dobrze bez pomocy Bożej jest rzeczą równie niemożliwą
jak sprawić, by słońce świeciło w nocy”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Jedną z bardzo ważnych metod i obszarów ewangelizacji, we współczesnym świecie, jest aktywna obecność Kościoła w mediach i przestrzeni wirtualnej. Możliwość oddziaływania za pomocą Internetu i środków masowego przekazu, daje nam niewątpliwie, szansę dotarcia z orędziem Dobrej Nowiny do bardzo wielkiej liczby osób, zwłaszcza młodych. Konieczność głoszenia Ewangelii na tak zwanym „cyberkontynencie”, podkreślali kolejni papieże: św. Jan Paweł II, Benedykt XVI a obecnie Ojciec św. Franciszek.

Zgromadzenie nasze odczytując znaki czasu, dostrzega potrzebę dzielenia się swym charyzmatem i duchowością, również poprzez wykorzystanie technologii internetowej. W tym celu została podjęta decyzja o budowie nowej strony internetowej Zgromadzenia. Stworzenie funkcjonalnej – adresowanej do różnych odbiorców, strony Sióstr Terezjanek, wymagało wysiłku i zaangażowania wielu osób. Największy wkład pracy i obowiązek czuwania nad całokształtem projektu spoczywał na siostrze Dawidzie Prusińskiej. Nad treścią poszczególnych zakładek trudziło się kilka sióstr. Natomiast pan Michał Piotrowski, na zlecenie Zgromadzenia, wykonał nową stronę internetową. Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania naszej terezjańskiej strony oraz siostrom, które poświęcają czas na jej aktualizowanie, składamy serdeczne podziękowania. Ufamy, że włożony trud pracy posłuży do pomnażania dobra w sercach ludzi. Niech, zatem przesłanie św. Teresy od Dzieciątka Jezus streszczające się w małej drodze – ufności i miłości, rozbrzmiewa za pośrednictwem nowych form komunikacji i dociera do szerokich kręgów odbiorców.

Autorzy witryny

Michał Piotrowski (twórca i wykonawca strony internetowej)

Pochodzę z Gorzowa Wielkopolskiego i zajmuję się od 8 lat tworzeniem stron internetowych dla indywidualnych klientów jak również potrzeb dużych korporacji. Mam w swoim dorobku zawodowym stworzenie kilkunastu stron, które satysfakcjonują moich klientów. Umiejętności zawodowe zdobywałem w firmach z Gorzowa oraz Poznania współpracując również z doświadczonymi programistami. Podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w różnych szkoleniach, kursach i wykładach. Prywatnie, interesuję się sportem oraz kuchnią orientalną i śródziemnomorską. Uwielbiam podróże i poznawanie nowych miejsc. Odpoczynek łączę z aktywnością fizyczną oraz czytaniem książek.

s. Dawida Prusińska (od Najświętszego Człowieczeństwa Chrystusa)

Od urodzenia związana jestem z Mazowszem. Powołanie do Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus  odczytałam podczas rekolekcji dla młodych, które były  prowadzone przez siostry Terezjanki. Do  Zgromadzenia  wstąpiłam w 1993 r. Tu ukończyłam Studia Pedagogiczne na UKSW w Warszawie oraz Studium Organistowskie. Przez dwadzieścia trzy lata posługiwałam w Domu generalnym w Podkowie Leśnej, pełniąc przez szesnaście lat funkcję sekretarki generalnej. Podczas ślubów wieczystych przyjęłam predykat: od Najświętszego Człowieczeństwa Chrystusa, aby pogłębiać w sobie człowieczeństwo na wzór Chrystusa. Interesuję się publicystyką i  muzyką, zwłaszcza klasyczną. Jestem pasjonatką Chorału Gregoriańskiego. Obecnie w Zgromadzeniu zajmuję się administrowaniem strony internetowej oraz prowadzeniem social media.

s. Lucyna Lubińska (od Chrystusa Wiecznego Króla)

Urodziłam się i wychowałam na wsi w malowniczo położonej ziemi suwalskiej. Dla wielu ludzi okolice te mogą kojarzyć się z tzw. „końcem świata”, jednak tam właśnie dotarła do mnie łaska powołania zakonnego. Do Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus wstąpiłam w Suwałkach 1986 r. Od tego czasu zaczęła się moja formacja zakonna: najpierw początkowa a następnie ciągła. Ukończyłam studia teologiczne z przygotowaniem pedagogicznym na UKSW w Warszawie. Podejmowałam różne prace w Polsce i we Włoszech, pełniąc funkcje i zadania zlecone mi przez Zgromadzenie. W roku 2013 został powierzony mi urząd przełożonej generalnej Zgromadzenia. Moje obowiązki staram się wypełniać w duchu wiary i odpowiedzialności przed Bogiem i Zgromadzeniem. Prywatnie; lubię podróżować, zwiedzać nowe miejsca, jeździć rowerem, czytać.

s. Bogumiła Ptasińska (od Miłości Miłosiernej)

Urodziłam się i wychowałam w Warszawie. Ukończyłam teologię i socjoterapię na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz zarządzanie oświatą na UKSW w Warszawie. Powołanie do terezjańskiej rodziny zakonnej zawdzięczam św. Teresie od Dzieciątka Jezus, która wysłuchała mojej modlitwy. Podczas ślubów wieczystych przyjęłam predykat: od Miłości Miłosiernej, by nieustannie i wszędzie głosić tajemnicę bezinteresownej i miłosiernej miłości Boga do każdego człowieka. W zgromadzeniu zajmuję się katechizacją dzieci w szkole podstawowej, animacją i formacją scholi parafialnej oraz redakcją terezjańskiego biuletynu on-line. Osobiście uwielbiam czytać książki i jeździć na rowerze. Spotkania i wyjazdy z dziećmi są dla mnie źródłem radości i spełnienia. W wolnych chwilach zajmuję się grafiką komputerową i fotografią.

s. Krystyna Nowakowska (od Serca Jezusa)

Pochodzę z Ostródy. Poznając św. Teresę od Dzieciątka Jezus i jej małą drogę odczytałam powołanie do życia zakonnego we wspólnocie terezjańskiej. Do Zgromadzenia sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus wstąpiłam po szkole średniej. Po ukończeniu studiów teologicznych podjęłam pracę apostolską wśród dzieci i młodzieży. Obecnie pracuję jako katechetka w szkole podstawowej oraz pomagam w prowadzeniu mediów internetowych Zgromadzenia.

s. Teresa Kalska (od Jezusa Mistrza Apostołów)

Pochodzę z diecezji łomżyńskiej. Do Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus wstąpiłam w 1992 roku. Ukończyłam studia teologiczne na UKSW w Warszawie, filia w Suwałkach. W Zgromadzeniu podejmuję katechizację dzieci klas I-III. Ponadto zajmuję się formacją dzieci i dorosłych w Misji św. Teresy od Dzieciątka Jezus – misji modlitwy za kapłanów przy parafii. Pasją mojego życia zakonnego jest modlitwa za kapłanów, jak też rozpowszechnianie duchowości patronki Zgromadzenia i jej misji – modlitwy za kapłanów w różnych miastach, gdziekolwiek jestem posłana.

s. Hiacynta Augustynowicz) (od Ufności Jezusa)

Urodziłam się na Suwalszczyźnie, w wielodzietnej rodzinie. Wychowałam się wśród pięknych krajobrazów przyrody i prostoty wiejskiego życia. W czasie nauki w liceum ekonomicznym odczytałam głos Bożego wezwania by kroczyć drogami ufności i miłości św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Zgromadzeniu Sióstr Terezjanek. Ukończyłam studia magisterskie na UKSW na wydziale Prawo Kanoniczne. W Zgromadzeniu od 2010 zajmuję się prowadzeniem procesu beatyfikacyjnego Ojca Założyciela Sł. Bożego bpa Adolfa Piotra Szelążka, jako postulator. Wśród różnych zainteresowań pozostało zamiłowanie do przyrody, wędrówki po lesie, spacery. W wolnym czasie lubię czytać książki, zajmować się uprawą kwiatów domowych.

s. Monika Siemionko (od Niepokalanej Pośredniczki Łask)

Życie moje rozpoczęło się w małej miejscowości na Podlasiu, gdzie jak wszystkie dzieci zdobywałam pierwszą wiedzę i rozwijałam różne zainteresowania. W pewnym momencie pojawiło się pytanie, kim w życiu chcę być i co robić? W Mońkach, bo o tej miejscowości piszę, był klasztor Sióstr Terezjanek, gdzie często przebywałam na spotkaniach oazowych, rekolekcjach powołaniowych. Siostry również w parafii katechizowały. Mając 15 lat podjęłam decyzję o wstąpieniu do Zgromadzenia Sióstr Terezjanek. Podobał mi się ich styl życia i służba Panu Bogu w drugim człowieku. Po formacji zakonnej i zdobyciu odpowiedniego wykształcenia, pełniłam w Zgromadzeniu różne posługi, pracując przede wszystkim jako katechetka.

s. Agnieszka Jaworska (od Jezusa Eucharystycznego)

Od urodzenia związana jestem z Mazowszem. Bardzo kocham kwiaty, lasy, zachody słońca, a najbardziej zachwyca mnie prostota małego dziecka. Mając 16 lat nawiązałam kontakt z Siostrami Terezjankami w Ostrowi Mazowieckiej i wkrótce po tym wstąpiłam do zgromadzenia. Tam ukończyłam szkołę średnią, studia teologiczne i podyplomowe z zakresu filozofii i etyki. Przez kilka lat nauczałam lekcji religii w salkach katechetycznych, a po 1990 r. pracuję w szkołach zarówno podstawowych jak i średnich; w Suwałkach, Mońkach, Ostródzie, Wasilkowie, Podkowie Leśnej. Moją życiową pasją, poza pracą zawodową, jest prowadzenie Terezjańskich Dni Młodych, scholii dziecięcych przy parafii, a obecnie interesuje się pisaniem ikon.

s. Renata Dzikielewska (od Matki Bożej Częstochowskiej)

Moje korzenie wywodzą się z Suwalszczyzny. Ze Zgromadzeniem związałam swoje życie poprzez kontakt z siostrami Zgromadzenia na placówce w Suwałkach. Posiadam wykształcenie teologiczne na ATK (obecnie UKSW) w Warszawie. Dodatkowo w 2002 r. ukończyłam studia podyplomowe, kierunek filozofia i etyka na UW w Warszawie. Przez wiele lat nauczałam lekcji religii w salkach katechetycznych, a od 1990 r. w szkołach średnich w Ostrowi Mazowieckiej i w Suwałkach. Od 2000 – 2016 roku pracowałam w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w charakterze konsultanta ds. nauczania lekcji religii w szkołach. Byłam również ekspertem ds. awansu zawodowego nauczycieli z listy MEN.

s. Bonifacja Śliżewska (od Niepokalaneg Serca Maryi)

Urodziłam się w Sokółce na Podlasiu. W tym mieście uczęszczając do Liceum Ogólnokształcącego poznałam koleżanki, które zaznajomiły mnie ze Zgromadzeniem Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. „Mała Święta” towarzyszyła mi już od chrztu świętego, a po wstąpieniu do Zgromadzenia przyjaźń z Nią jeszcze się pogłębiła. Po okresie formacji początkowej rozpoczęłam pracę w katechezie pogłębiając jednocześnie wiedzę teologiczną i pedagogiczną. Ukończyłam studia teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie i studia podyplomowe w zakresie Resocjalizacji w Środowisku Otwartym na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku. W Zgromadzeniu posługiwałam na polu katechetycznym i formacyjnym. Od kilku lat pracuję w zakrystii. Miejscem mojej posługi była Polska i Ukraina. Wciąż zachwyca mnie mała droga św. Teresy, którą pragnę przekazywać ludziom, do których mnie Bóg posyła. Za patronką pragnę powtarzać: „Wszystko jest łaską”.

s. Lucjana Urbanowicz (od Najświętszych Serc Jezusa i Maryi)

Warmia i Mazury to moje rodzinne strony. Moje spotkanie w dzieciństwie ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus zaowocowało wstąpieniem w 1984 roku do Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Po 4 latach ścisłej formacji zakonnej rozpoczęłam działalność apostolską pełniąc w Zgromadzeniu różne posłannictwa. Przodującym posłannictwem była katechizacja dzieci i młodzieży z jednoczesnym pogłębianiem wiedzy katechetycznej i teologicznej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. To posłannictwo pracy katechetycznej trwa do dziś.

s. Nikodema Czerniecka (od Jezusa Ukrytego)

Pochodzę ze Śląska Opolskiego, a wzrost w wierze zawdzięczam kapłanom, siostrom zakonnym oraz duszpasterstwu „Katakumby”, prowadzonemu przez oo. Dominikanów w Prudniku. Po maturze wstąpiłam do Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciatka Jezus, o którym dowiedziałam się z książki pt.: „Leksykon zakonów w Polsce”. Po formacji ścisłej studiowałam i ukończyłam teologię na UKSW w Warszawie. W Zgromadzeniu zajmuje się formacją młodzieży w duszpasterstwie Terezjańskiego Apostolstwa Ufności, prowadzę koncerty, adoracje Najświętszego Sakramentu oraz animacją śpiewu na Eucharystii z Zespołem ŚDM diecezji łomżyńskiej. Zajmuje się towarzyszeniem młodym dziewczętom rozeznającym swoje powołanie oraz katechizuję młodzież w szkole średniej. Osobiście lubię momenty, w których głoszę Słowo Boże. Pasją dla mnie są podróże, wyprawy z młodzieżą oraz dobre książki.

s. Joanna Olszewska (od Krzyża)

Jestem Suwalczanką i to właśnie w Suwałkach spędziłam moje dzieciństwo i młodość. Tam też pewnego dnia spotkałam na swojej drodze siostry Terezjanki i to One były moją inspiracją, by rozpocząć przygodę życia za rękę ze św. Tereską. Od najmłodszych lat widziałam siebie w pracy wśród dzieci i młodzieży, czułam że to głównie z nimi chcę dzielić radość życia Ewangelią i radość życia wiarą. Skończyłam teologię na UKSW w Warszawie z przygotowaniem katechetycznym oraz resocjalizację na UB, a katecheza dzieci i młodzieży stała się jedną z najważniejszych części mojej podroży. Od 2016 roku pracuję na misjach w Boliwii – Oruro i choć na misjach robi się zdecydowanie wszystko, to katechizacja i ewangelizacja jest jej podstawą. Dziś pracuję w Centrum św. Teresy od Dzieciątka Jezus, które swoją pomocą obejmuje dzieci i rodziny potrzebujące, biedne albo dotknięte skrajnym ubóstwem. Osobiście kocham ludzi, lubię zwierzęta, przyrodę szczególnie góry, kocham poznawać nowe miejsca i ich historie, a wszystko to okraszone dobrą muzyką.