Święty Augustyn z Hippony powiedział: „Jeżeli Bóg w życiu jest na pierwszym miejscu, wszystko znajdzie się na właściwym miejscu”. Bez Boga zarówno życie prywatne, jak i publiczne nacechowane będzie niesprawiedliwością i cierpieniem. Dekalog to fundament prawa naturalnego ustanowionego przez Boga w akcie stworzenia świata. Powinien być dobrze rozumiany i stosowany jako podstawa we wszelkiego ludzkiego działania. Wskazówek i przykładów dobrego życia według boskich przykazań dostarczają nam święci, a wśród nich młoda karmelitanka z Lisieux – św. Teresa od Dzieciątka Jezus.