• Flaga Ukrainy

„Liczę na to, że nie będę bezczynna w niebie.
Pragnieniem moim jest pracować dalej dla Kościoła i dla dusz, o to proszę Boga, i jestem pewna, ze mnie wysłucha”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Rekolekcje w Gorzędzieju – Zaproszenie

Drodzy Rekolektanci i Przyjaciele Karmelu w Gorzędzieju

Trwa rok św. Józefa. Kościół stawia nam przed oczy człowieka, który został włączony przez Boga w samo centrum historii Zbawienia. W nieoczekiwany, zaskakujący sposób stał się on świadkiem i uczestnikiem Bożej tajemnicy Wcielenia, która w swoich początkach realizowała się w jego domu. Wybrany i powołany do unikalnej misji: bycia mężem Niepokalanej Dziewicy oraz stania się ojcem dla Jezusa – Wcielonego Słowa, przyjął tę misję i wiernie wypełnił. Bóg wkroczył w jego życie i nadał mu zupełnie nowy kierunek. Ofiarował mu cel i sens życia przekraczający wszelkie ludzkie wyobrażenia, oczekiwania czy pragnienia. Było to szczególnym darem, a z drugiej strony stanowiło wielkie wyzwanie i zaproszenie do ofiarnej i mężnej, męskiej odpowiedzi. Odpowiedzi życiem. Jego życie nie stało się bajką, trudności i problemy nie zniknęły. Przeciwnie – raczej ich przybyło, a odwieczna walka między złem a dobrem, między siłami ciemności i Bożym światłem wkroczyła wprost do życia jego rodziny, zmuszając do ucieczki do Egiptu.

Św. Józef to dobry patron (=opiekun) na nasze trudne czasy. Walka zła z dobrem trwa nieustannie, przybiera coraz to nowe kształty, nieraz bardzo subtelne, niełatwe do szybkiego rozpoznania. Zło na różne sposoby wkracza także w nasze życie. Ale nie lękajmy się! Także walka dobra ze złem trwa nieustannie i wciąż potrzeba ludzi, którzy będą ją mężnie podejmować. W nasze życie – jak w życie św. Józefa – Bóg wchodzi zapraszając nas do udziału w tajemnicy Jego obecności i działania w świecie. Nasz Pan zwyciężył świat, pokonał Szatana i chce nam dawać udział w tym zwycięstwie. Od każdego z nas zależy, czy podejmujemy Jego wezwanie, aby żyjąc Jego życiem, Jego Ewangelią odważnie iść w świat i pokonywać zło siłą Jego dobra, Jego miłości. To zmaganie zaczyna się w sercu każdego z nas, ale nie kończy się w sercu, ma być podejmowane w naszym zewnętrznym życiu. Abyśmy mogli wnosić Bożą miłość i Bożą prawdę w skomplikowany świat dzisiejszych zmagań i walk, trzeba, aby w naszym wnętrzu zło zostało pokonane siłą Bożej miłości. Mroczna siła grzechu, zakorzeniona głęboko w naszym sercu niszczy to serce, zwodzi je i oszukuje. Nie pozwala nam żyć w taki sposób, dla którego zostaliśmy stworzeni. W opisie jednej z serii naszych rekolekcji kilka lat temu pojawiły się znaczące słowa: „Jesteś inny niż ci się wydaje. Jesteś z Boga i dla Boga”, a na I stopniu Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej wciąż powraca doświadczenie i nauka św. Teresy od Jezusa, że jesteśmy stworzeni jako duchowy pałac, jako Raj, w którym Bóg chce z radością przebywać.

Zatem potrzebujemy procesu Bożego leczenia naszego wnętrza. Potrzebujemy, aby Jezus Chrystus wyrywał z nas tę mroczną siłę, potrzebujemy wybawienia z jej mocy. Ważnym krokiem na drodze do tego wyzwolenia może być udział w rekolekcjach: kilka dni zatrzymania, wejścia w wewnętrzne milczenie i pozostania w samotności, aby bardziej usłyszeć siebie i usłyszeć Boga. Spojrzenie na siebie, na swoje życie, na swoje decyzje, pragnienia i najgłębsze tęsknoty (a także na swoje obawy i lęki) Jego oczami może pociągnąć nas, aby wykonać kolejny znaczący krok w wewnętrznej wędrówce do Boga i do prawdziwego siebie. Albo aby tę drogę rozpocząć… Zapraszamy! (Także do działającego od tego roku klasztoru w Zwoli k. Poznania).

Nadchodzący listopad zaprasza nas do spojrzenia na nasze życie w perspektywie wieczności. Jak w chwili śmierci ocenimy to, co obecnie czynimy? Jaką wartość przypiszemy temu, na czym nam dzisiaj tak bardzo zależy, do czego dążymy ale także temu, czego się dziś obawiamy i co nas może przeraża? Co z dążeń naszego serca okaże się złotem (oczyszczonym w ogniu prób), a co jedynie słomą? W podobnej perspektywie możemy spojrzeć na życie naszych bliskich, którzy już odeszli, za których szczególnie będziemy się modlić w Dzień Zaduszny odwiedzając ich groby.

Jak zwykle zachęcamy Was do wspólnej modlitwy za naszych zmarłych. Zapraszamy aby przesłać do nas ich imiona – pocztą lub e-mailem (na adres rekolekcje@karmelicibosi.pl). Otoczymy ich modlitwą podczas Mszy świętych w ich intencji w listopadzie oraz w codziennym różańcu przez cały ten miesiąc. Bóg zapłać za ofiary składane przy tej okazji, oraz za wszelkie inne wsparcie duchowe i materialne.

Polecamy Was wstawiennictwu, opiece i działaniu św. Józefa. Wiosną, po zakończeniu remontu, odprawialiśmy Mszę św. w intencji wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób wspierali to dzieło. Wtedy dziękowaliśmy także św. Józefowi za jego wsparcie, którego doświadczaliśmy podczas prac remontowych. Jego opiece można zaufać! Niech Was Bóg błogosławi.

Karmelici Bosi z Gorzędzieja

Rekolekcje w Gorzędzieju – plan

Podziel się: