• Flaga Ukrainy

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Pielgrzymka do Wigier

Pielgrzymka to piękny czas wzbogacania  naszej  duchowości i ponownego odkrywania miłości do Chrystusa i Matki Bożej. Dnia 16 października 2021 roku, w trzecią sobotę miesiąca, z parafii pw. św. Aleksandra w Suwałkach wyruszyła po raz kolejny piesza pielgrzymka do najpiękniejszego miejsca naszej diecezji – do Klasztoru Pokamedulskiego w Wigrach.

W pątniczym zamyśleniu z relikwiami św. Jana Pawła II i św. Teresy od Dzieciątka Jezus, powierzaliśmy Panu Bogu papieża Franciszka, biskupa Jerzego Mazura i biskupa Adriana Galbasa – pasterzy naszej diecezji,  kapłanów i siostry zakonne. Modliliśmy się także o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, za Ojczyznę, rządzących i nasze  rodziny.

Pielgrzymkę zaszczycił swoją obecnością ks. biskup Adrian Galbas, który ubogacił nas swoim słowem i pasterskim błogosławieństwem.

Dla wielu z nas był  to również czas poznania świętej karmelitanki z Lisieux i jej małej drogi dziecięctwa duchowego – drogi ufności i zupełnego zdania się na Boga, którą z radością przywołała siostra Teresa Kalska CST. Każdy pielgrzym otrzymał medalik z małą świętą i jej natchnionymi słowami. W modlitwie różańcowej odwoływaliśmy się także do  jej myśli.

Pragniemy, aby św.  Jan Paweł II i św. Teresa od Dzieciątka Jezus pomagali  nam miłować i ufać Panu Bogu w naszej codzienności.

Serdecznie zapraszamy do kolejnego naszego pielgrzymowania z parafii pw. św. Aleksandra w Suwałkach do Sanktuarium Wigierskiego z relikwiami bł. Karoliny Kózkówny.

s. Teresa Kalska CST

 

Podziel się: