• Flaga Ukrainy

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Oblubieniec i Opiekun

Oblubieniec i Opiekun!

„Ojciec czułości; w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi, robotnik, zawsze w cieniu” – tymi słowami Papież Franciszek w Liście apostolskim „Patris corde”, opisuje postać św. Józefa czyniąc Go Patronem roku 2021. Jego prosta i skromna osoba stała się szczególnym symbolem duchowego umocnienia człowieka XXI wieku dotkniętego różnego rodzaju problemami. Zagościł w wielu chrześcijańskich domach jako patron trudnych czasów. Wielu znalazło dla niego właściwe miejsce w domu i w sercu. Św. Józef „człowiek zawierzenia” pokazuje: jak ufać Bogu, gdy przychodzą nagłe zmiany skrzętnie układanych planów i marzeń. Uczy, jak odkrywać wolę Pana Boga nawet we śnie i jak wprowadzać Boży plan w swoje własne życie. W trosce o bezpieczny los Bożego Syna wchodzi w rolę uchodźcy, a dla zapewnienia codziennego bytu podejmuje pracę zwykłego robotnika. Nie szuka u ludzi uznania i przywilejów z faktu wybrania na opiekuna Świętej Rodziny wręcz przeciwnie; ukochał milczenie i ciszę, bo one bardziej podobają się Bogu i mają uznanie u ludzi.

W pisaniu tej ikony zawarłam modlitwę prośby, aby św. Józef pomógł mi w codziennym dorastaniu do czułej miłości Boga i trwania w posłuszeństwie.

s. Agnieszka Jaworska CST

Poznaj stronę siostry Agnieszki poświęconą pisaniu ikon.

Podziel się: