• Flaga Ukrainy

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Nowenna do Dzieciątka Jezus [2022]

Nowenna do Dzieciątka Jezus 2022
Jedyna moja Miłość

Adwent to czuwanie, aby z radością i miłością przyjąć Dzieciątko Jezus. Pragniemy mocą łaski Bożej przygotować nasze serca na to spotkanie. Prosimy o wspólną modlitwę z całym naszym Zgromadzeniem Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus nowenną do Dzieciątka Jezus: “Jedyna moja Miłość”.

Przez kolejne dni od 16 do 24 grudnia wraz ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus będziemy zgłębiać cnoty dziecięctwa Bożego z prośbą, aby w naszych sercach zakorzeniły się cnoty pokory, ubóstwa, zaufania i wdzięczności.

Z głębi serca życzymy, aby Nowonarodzony Zbawiciel świata stał się Jedyną i Największą Miłością naszego życia.

s. Teresa Kalska CST

Podziel się: